චෝදනාව: කුරාණය 9:123

ඉස්ලාමයට එරෙහිව පදනම් විරහිත වෛරී ප්‍රචාරයේ යෙදී සිටින්නන් ඉහත සඳහන් අල් කුර්ආන් වැකිය විකෘති කොට ඉදිරිපත් කර ඇති ආකාරය පහතින් දක්වා ඇත්තෙමු. 

“මුස්ලිම්වරුනි! නුඹලා ආසන්නයේ වෙසෙන මුස්ලිම් නොවන ජනයාට එරෙහිව කලකෝලාහල ඇතිකරන්න. ඔවුන්ට පහර දෙන්න. එසේම, නුඹලාගේ සාහසික බව ඔවුන්ට දැනෙන ලෙස කටයුතු කරන්න. එසේම අල්ලාහ් සිටින්නේ උත්තම / ශ්‍රද්ධා වන්ත (එනම් එලෙස මුස්ලිම් නොවන ජනයාට එරෙහිව සටන් කරන) මුස්ලිම්වරුන් සමග බව දැනගන්න”.

විග්‍රහය: සුපුරුදු පරිදි මෙම අල් කුර්ආන් වැකියේ නිවැරදි සිංහල අර්ථ දැක්වීම කෙරෙහි අවධානය යොමු කරමු.
“විශ්වාස කළවුනි, ප්‍රතික්ෂේපකයින් අතුරින් නුඹලා අවට සිටින්නවුන් සමඟ යුද වදිව්. ඔවුන් නුඹලා අතර දැඩිභාවය දැකගනිත්වා. තවද සැබැවින්ම අල්ලාහ් බියභක්තිකයින් සමඟ යැයි නුඹලා දැනගනිවු” (අල් කුර්ආන් 9:123)

මෙම වැකිය පහළ වන්නේ මුහම්මද් තුමාණන්ගේ ජීවිතයේ අවසාන භාගයේ සිදුවූ තබුක් යුද මෙහෙයුම පදනම් කරගෙනයි. මෙම වැකිය පිළිබඳ වැරදි අර්ථකථනයක් දෙන පිරිස උත්සාහ දරන්නේ මෙම වැකිය ඕනෑම ඉස්ලාම් නොවන අයෙකුට එරෙහිව සැමදා සැමතැන සැමවිට ක්‍රියාත්මක කළ යුතු පොදු උපදේශයක් ලෙසයි. මෙයට පෙර අප විසින් සවිස්තරව ඉදිරිපත් කොට ඇති අල් කුර්ආන් වැකි අර්ථ දැක්වීම පිළිබඳ පොදු සම්මතයන් වෙත අවධානය යොමු කිරීමේ දී මෙය මුහම්මද් තුමාණන්ගේ කාලවකවානුවේ ආරම්භක මුස්ලිම් ප්‍රජාවට සතුරුකම් කරමින් භෞතික ලෙස තර්ජනයක් ව සිටි පිරිසක් පිළිබඳ කරන්නා වූ සඳහනක් බව පැහැදිලි ලෙසම ඔප්පු වන්නකි. මුහම්මද් තුමාණන් වෙත මහා කාරුණික දෙවිඳුන් විසින් පහළ කරන ලද අල් කුර්ආනය මගින් උගන්වා ඇත්තේ මුස්ලිම් ප්‍රජාවට එරෙහිව අවි ඔසවා සතුරුකම් කරන අය සම්බන්ධයෙන් පමණක් සටන් වදින ලෙසය. මේ බව පහත අල් කුර්ආන් වැකිය සාක්ෂි දරයි.

“කවරෙකු නුඹලා සමඟ යුද වදින්නේද ඔවුන් සමඟ අල්ලාහ්ගේ මාර්ගයෙහි නුඹලා යුද වදිව්; නමුත් නුඹලා සීමාව ඉක්මවා නොයව්; සැබැවින්ම අල්ලාහ් සීමාව ඉක්මවා යන්නන් ව ප්‍රිය නොකරයි”. අල් කුර්ආන් 2:190)

මෙහිදීත් සාමයේ දොරටුව නිතර විවෘතව තබා ගනිමින් කටයුතු කිරීම මුස්ලිම් ප්‍රජාවගේ වගකීම වෙයි.
“(නබිවරය) ඔවුන් සමාදානය වෙත නැඹුරු වන්නේ නම් නුඹ ද ඒ වෙත නැඹුරු වවු. අල්ලාහ් වෙත සියල්ල භාර කරවු. සැබැවින්ම ඔහු සර්ව ශ්‍රාවකය, සර්ව ඥානීය”. (අල් කුර්ආන් 8:61)

“දහම හේතුවෙන් නුඹලා හා සටන් නොකළවුන් හටද නුඹලාව නුඹලාගේ නිවෙස් වලින් බැහැර නොකළවුන් හටද යහපත කිරීම හා යුක්ති ගරුකව කටයුතු කිරීම (පිළිබඳව) අල්ලාහ් නුඹලාව වළක්වන්නේ නැත. සැබැවින්ම අල්ලාහ් යුක්ති ගරුකව කටයුතු කරන්නන්ව ප්‍රිය කරන්නේය”. (අල් කුර්ආන් 60:8)

“නුඹලාගෙන් ඔවුන් (සටන් කිරීමෙන්) ඉවත් වී නුඹලා සමග කිසි විටෙක සටන් නොවැද නුඹලා වෙත සාමය ඉදිරිපත් කරන්නේ නම් ඔවුනට එරෙහිව (සටන් කිරීමට) නුඹලාට කිසිම මඟක් අල්ලාහ් ඇති නොකරන්නේය”. (අල් කුර්ආන් 4:90)

මෙයට අමතරව මුහම්මද් තුමාණන් ඉස්ලාම් නොවන්නන් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කළ ආකාරය සැමගේ ප්‍රශංසාවට ලක්වී ඇති කරුණකි. මුහම්මද් තුමාණන් මක්කාහ් නගරයේ සිට මදීනා නගරයට දේශාන්තරණය කිරීමෙන් පසු කළ පළමු ක්‍රියාවන්ගෙන් එකකි ‘මදීනා ප්‍රඥාප්තිය’ නම්වූ ඓතිහාසික ලේඛනය සකස් කිරීම. මිනිස් ඉතිහාසයේ ලේඛන ගත පළමු මානව අයිතිවාසිකම් ලේඛනය ලෙස මෙය දක්වා ඇත. මෙම ලේඛනය මගින් මුස්ලිම් වරුන්ගේ මෙන්ම කිතුනු, යුදෙව් හා පාරම්පරික දහම් විශ්වාස කළ සැමගේ අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කිරීමට කරුණු අන්තර්ගත ගත කොට ඇත.
මුහම්මද් තුමාණන් සමග සාකච්ඡා කිරීමට නජ්රාන් ප්‍රදේශයෙන් කිතුනු පුජක හා ගිහි පිරිසක් මදීනා නගරයට පැමිණි අවස්ථාවේ ඔවුන්ට සියළු පහසුකම් සලසා දී අවසානයේ දී ඔවුන්ගේ දහම, පුජක පක්ෂය, දෙව් මදුරු, ආර්ථික හා සමාජමය අයිතීන් සියල්ල ආරක්ෂා කිරීමට එකඟ වී ගිවිසුමක් අත්සන් කරන ලදී. ඒ පිළිබඳව ඇති සාක්ෂියක් පහතින් උපුටා දක්වා ඇත්තෙමු.

“මුහම්මත්තුමාණන් විසින් නජ්රාන් ප්‍රදේශයෙන් පැමිණි කිතුනු නියෝජිතයින් සමග ඔවුන්ගේ වස්තුව, දහම හා දෙව්මැදුරු ආරක්ෂා කිරීමට ගිවිසුමකට එළඹුනාක් මෙන් උමර් ඉබ්න් අල් කත්තාබ් තුමා විසින් ඉලියා (ජෙරුසලම) ප්‍රදේශවාසීන් සමග එළැඹි ගිවිසුමේ පහත සඳහන් අයුරින් සඳහන් කොට තිබුණි.

‘මෙය, අල්ලාහ්ගේ ගැත්තා හා ඉස්ලාමීය පාලකයා වූ උමර් ඉබ්න් අල් කත්තාබ් විසින් මුස්ලිම් නොවන ජනයාට දෙනු ලබන ආරක්ෂාව පිළිබඳ ප්‍රඥාප්තියයි. ඔවුන්ගේ ජීවිත, වස්තුව, දෙව් මැදුරු, කුරුසියන් සහ සම්පුර්ණ ප්‍රජාවම ආරක්ෂා කිරීමට සහතික වෙමි. ඔවුන්ගේ දෙව් මදුරු බලෙන් අල්ලා ගැනීම, බිඳ හෙළීම හෝ හානි කිරීම සිදු නොකළ යුතුය. ඔවුන්ගේ කුරුසියන් හෝ ඔවුන් සතු කිසිවක් කෙරෙහි අත නොතැබිය යුතුය. ඔවුන්ගේ දහම අතහරින ලෙස බල කරනු නොලබන අතර ඔවුන්ට කිසිම ආකාරයක හානියක් සිදු නොකළ යුතුය. යුදෙව්වන් ඔවුන් සමග ඉලියා හි වාසය නොකරණු ඇත’.” (Tarikh At-Tabari – Volume 3 – Page 609)

ජෙරුසලමේ ඇති උමර් තුමාගේ නමින් වූ මස්ජිදයක ඵලකයක ඉහත වැකි ලියා ආරක්ෂා කොට ඇති ආකාරය වර්තමානයේ ද දැකගත හැකිය.

මේ සියල්ලෙන් ගම්‍යය වන්නේ මුස්ලිම් නොවන්නන් සමග යහ සබඳතාවන් පවත්වා ගැනීමට කිසිදු ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීමක් වත් බාධකයක් නොවන බවයි. ඉස්ලාමිකයින්ට එරෙහිව සටන් කිරීමට හා අනෙකුත් අපරාධ සිදු කළ අය පිළිබඳවයි ඉහත චෝදනාවට හා සාකච්ඡාවට බඳුන් වූ අල් කුර්ආන් 9:123 වැකියෙන් සඳහන් වන්නේ යන්න ඉතාම පැහැදිලිය. එහෙයින් සත්‍යය අවබෝධ කර ගනිමු. පදනම් විරහිත වෛරය හා ක්‍රෝධය පිටුදකිමු.

By: එම්.අහ්මද් දහ්ලාන්

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *