ඉස්ලාමයෙන් පෙන්වා දෙන අසල්වැසි ප්‍රේමය (Neighborly love that is revealed in Islam)

සියලු ආගම් වලින් අසල්වැසියන්ට කරුණාව දැක්වීම ගැන උගන්වා ඇතත් ඉස්ලාම් දහමින් එය නියෝගයක් බවට පත් කොට ඇත. එබැවින් අසල්වැසියා කුමන ආගමිකයෙක් වූවත් ඔවුන්ට උදව් උපකාර කිරීම වගකීමක් වන්නේය. 

“නුඹලා අල්ලාහ්ට නැමදුම් කරන්න. ඔහුට කිසිවක් සම නොකරන්න. තවද, දෙමව්පියන්, සමීප නෑයන්, අනාථයින්, දුප්පතුන්, නෑයන් වන අසල්වැසියන්, නෑයන් නොවන අසල්වැසියන්, සමීපයෙහි සිටින යහළුවන්, මගින්, නුඹලාගේ වහලුන් යනාදීන් සමග හොඳාකාරව ක්‍රියා කරන්න. නියතව අල්ලාහ් අහංකාරකම පෙන්වා, උඩඟුවන්නන්ව ප්‍රිය නොකරන්නේය” (කුරානය 4:36).

ඉහත දැක්වෙන කුර්ආන් වැකිය තුල සමාජ වගකීමත් දෙවියන් වෙනුවෙන් ඉටු කල යුතු නැමදුමත් එකට සඳහන් කොට තිබේ. ඉන් පෙනී යන්නේ සමාජයට කල යුතු වගකීම් දෙවියන්ට කරන නැමදීම තරම්ම වැදගත් බවයි.

කෙනෙකුගේ අසල්වැසියා එදාවේල ගැටගසාගැනීමට නොහැකිව සිටියදී වසරක් පාසා පුරුද්දක් වශයෙන් පවුල් පිටින් හජ් වන්දනයට හෝ උම්රා කිරීමට හෝ යෑම ගැන දෙවරක් සිතා බැලිය යුතුය. ඔවුන් කරන එම වන්දනයේ වරදක් නොතිබුනත් එවැනි කෙනෙකුට තම අසල්වැසියාගේ වගකීමෙන් ගැලවිය නොහැකිය. එබැවින් වෛකල්පිත දේවල්වලට වඩා ඉහලින් තම අසල්වැසියාගේ උවමනාවන්ට මුල් තැන ලබා දිය යුතුය.

ඇතැම් උදවිය බොහෝ පින් දහම් කළත් තම අසල්වැසියන් සමග නයි වෛරයෙන් කල් ගෙවති. ඇතැම් අවස්ථවලදී ඔවුන් තම ඥාතින් ද විය හැකිය. එවැනි අය දෙවියන්ගේ ප්‍රශ්න කිරීම් ගැන වඩාත් බිය විය යුතුය. ඇයිද යත් කෙනෙකුගේ හිංසනයෙන් ඔහුගේ අසල්වැසියා ආරක්ෂාව නොලබන්නේ නම් ඔහු විස්වාසවන්තයෙකු නොවේයැ’යි නබිතුමා දිව්රා ප්‍රකාශ කොට ඇති නිසාය (තිර්මිසි 4994). තවද, අල්ලහ්ව සහ අවසාන දිනය විස්වාස කරන තැනැත්තා ඔහුගේ අසල් වැසියාට නිර්ලෝභී විය යුතු යැයි නබිතුමා පවසා තිබෙන නිසාය (අල්-මුඅත්තා 49:22).

අසල්වැසියන්ට ප්‍රේම කිරීමට නොදත් අයගෙන් සමාජයට කල යුතු වගකීම් ඉටුවේ යැයි බලාපොරොත්තු තැබිය හැකිද? ඔවුන් විනිශ්චය දිනයේදී දෙවියන්ට මුහුණ දෙන්නේ කෙසේදැයි දැන්ම සිතා බැලිය යුතුය.

By Fasy Ajward.B.Sc (Sp.Phy) Hons.Jpura,

Ex: Research officer at Ceylon Institute of Scientific and Industrial Research.

Leave a Reply

Your email address will not be published.