අල්ලාහ්ගෙන් ලැබෙන පණිවිඩවලට අරාබි බසින් ‘වහී’ (وحي‎) යැයි පවසනු ලැබේ. මෙලොව පහළ වූ සෑම නබිවරයෙකුටම අල්ලාහ්ගෙන් ‘වහී’ පණිවිඩ ලැබී තිබේ. එමගින් මිනිසාට නිවැරදි දහම් මාර්ගය සඳහා ආරාධනා කරන්නේය. මෙම ‘වහී’ පණිවිඩ මිනිසාගේ අත්දැකීම් වලින් සහ පර්යේෂණ වලින් ලබා ගන්නා දැනුමට කිසිසේත්ම සම කල නොහැකිය. එබැවින් ‘වහී’ වල කිසිම වැරැද්දක් ඇතිවන්නේ නැත. අල් කුරානය පමණක් නොව ඊට පෙර පැමිණි සෑම නබිවරයෙකුටම ‘වහී’ පණිවිඩ ලැබී තිබේ. 

නබිවරුන්ට අල්ලාහ්ගෙන් කිහිප ආකාරයකටම ‘වහී’ පණිවිඩ ලැබිය හැකිය. පහත දැක්වෙන කුර්ආන් වැකියෙන් එය විස්තර කොට තිබේ.

“ඔහුගේ අණ පරිදි ‘වහී’ මගින් හෝ තිරයට එහා සිට හෝ දුතයෙකුගේ මාර්ගයෙන් හෝ මිස ඔහු කිසිම මිනිසෙකු සමග ඔහු සිතන දෙය කතා නොකරයි” (කුරානය 42:51).

අල් කුරානය පහළ වී ඇත්තේ ඉහත සඳහන් කල පරිදි දේවදුතයෙකු විසින් ගෙන එනු ලැබූ ‘වහී’ මාර්ගයෙනි. මුහම්මද් නබි තුමාට මුල්ම දේව පණිවිඩය ලැබුනේ ඔහු හිරා නම් ගල් ගුහාවේ සිටින අතර තුර වාරයේදීය. මේ සඳහා ජිබ්‍රල් නම් දේවදුතයාව පත් කොට තිබේ.

අල් කුරානයේ ඇත්තේ ‘වහී’ පණිවිඩ බව ඒත්තු ගැන්වීම සඳහා එය තුලින්ම සාදක සොයාගත හැකිය. ඒ අනුව කුරානය ‘වහී’ පණිවිඩයක් නොවේ නම් කියවීමට හෝ ලිවීමට නොදත් මුහම්මද් නබිතුමාට කිසිසේත්ම එවැනි අති විශිෂ්ට ගනයේ ග්‍රන්ථයක් නිර්මාණය කිරීමට හැකි වන්නේ නැත. මෙය මනාව ඔප්පු වන්නේ එම යුගයේ ජීවත්වූ අරාබි බසින් පාණ්ඩිත්‍ය ලැබූ කිසිවෙකුට හෝ ඉන් පසු පැමිණි කිසිවෙකුට එවැනි ග්‍රන්ථයක් අද වන තුරුත් නිර්මාණය කිරීමට නොහැකි වීම නිසාය. තවද අල් කුරානය ‘වහී’ මගින් ලැබුණු එකක් බව සනාථ වන්නේ එහි ඇති ඉපැරණි ඓතිහාසික සහ විද්‍යාත්මක කරුණු නිසාය.

By Fasy Ajward.B.Sc(Sp.Phy)Hons.J.Pura,

Ex: Research officer at Ceylon Institute of Scientific and Industrial Research.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *