By: සෙzයිනබ් අමානි

පාපොච්චාරණය කිරීම පිළිබඳ  අල්ලාහ් අල් කුර්ආනයේ මෙසේ පවසයි..
කවරෙක් අකුසලයක් කර හෝ තමාටම අපරාධයක් කරගත් පසුව අල්ලාහ්ගෙන් පව් සමාව අයැද සිටින්නේ ද, ඔහු අල්ලාහ්ව සමාවන්තයා සහ කරුණාවන්තයා ලෙස දකී..  (අල් කුර්ආනය 04:110)

  පාපොච්චාරණයේ විශේෂත්වය
තව ද, අහෝ විශ්වාසවන්තයිනි! ඔබලා ජයග්‍රහණය කර ගැනීම සඳහා අල්ලාහ් වෙතින් පාපොච්චාරණය කර (පව් සමාව ඉල්ලා) සිටින්න..
(අල් කුර්ආනය 24:31)
 අල්ලාහ්ගේ දාසයන් ප්‍රධාන වශයෙන් පාපොච්චාරණය කරන්නා හා සිය ආත්මයට ම අපරාධ කරන්නා යනුවෙන් බෙදෙති. මේ බව අල්ලාහ් මෙසේ පවසන්නේ ය.
තව ද, කවරෙකු (පාපයෙන් මිදීම සඳහා) පාපොච්චාරණය නොකරන්නේ ද , අපරාධකරුවන් ඔවුන්ම ය.
(අල් කුර්ආනය 49:11)
 පාපොච්චාරණය කිරීමේ අවශ්‍යතාව මිනිස් හදවත් තුළ ස්ථීරව තිබිය යුතුයි.
නබි නායක මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලෙහි ව සල්ලම් තුමාණන් පවසා ඇති පරිදි ;
සැබැවින්ම ආදම්ගේ පුත්‍රයන් (මිනිසුන්) සෑම දෙනා වැරදි කරන්නන්‍ ය. ඔවුන් අතර ශ්‍රේෂ්ඨවන්තයා පාපොච්චාරණය කරන්නා ය..
 මිනිසුන්ගෙන් බොහෝ දෙනා පාප ක්‍රියාවන් කිරීම ට හේතුව ඔවුහු එවැනි පාපයන් කෙරෙහි සැලකිලිමත් නොවීම ය. එහෙයින්, ඔවුහු දිවා හා රාත්‍රී නොබලා අල්ලාහ්ට එරෙහි පාප ක්‍රියා වල යෙදෙති. ඔවුන්ගෙන් සමහරුන් පාප ක්‍රියාවන් සුළු වශයෙන් ද, සාමාන්‍ය ලෙස ද හා සාධාරණ ලෙස ද සලකති..
නබි නායක මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලෙයි ව සල්ලම් තුමාණන් ප්‍රකාශ කළ බව ඉබ්නු මස්ඌද් රළියල්ලාහු අන්හු තුමා දන්වයි ;
නියත වශයෙන් ම, විශ්වාස වන්තයා තම පාප කාර්යයන් තමන් මත වැටේදැයි බිය වන කන්දක යට වාඩි වී සිටින සේ දකී. පාපකරුවා තම පාප කාර්යයන් තම නාභිය පසුකර ගිය මැස්සෙකු සේ දැක, එය ඔහු සිය අතින් එළවා දමයි..
(මූලාශ්‍රය :- බුහාරි)
 නියතව ම, බුද්ධිමත් විශ්වාසවන්තයා පාප කාර්යයන් සුළු ලෙස නොසලකයි. නමුදු පාපයක් සිදු වූ කළ එය ඔහු ඉතා විශාලමත් ලෙස සලකයි. මිනිසා පාප  ක්‍රියාවල යෙදෙන ස්වභාවයෙන් සිටින නිසා අල්ලාහ් ඔහු වෙනුවෙන් පාපොච්චාරණයෙහි දොරටුව විවෘත කර එහි යෙදෙන මෙන් අණ කරයි. අල්ලාහ් මෙසේ පවසයි.
තම  ආත්මයට (එරෙහිව තමා විසින්ම) සීමා ඉක්මවා ගොස් (අපරාධ) කර සිටින මගේ දාසයනි, අල්ලාහ්ගේ දායාදයන් (පව් සමාව)  පිළිබද අපේක්ෂාව නැති නොකරන්න. නියත වශටෙන් ම අල්ලාහ් (ඔබලාගේ) සෑම පාපයන්  සඳහා (නුඹලා පාපොච්චාරණය කළේනම්)සමාව  ලබා දෙයි. (මක් නිසාද යත්) නිසැකයෙන් ම අසීමත් සමාවන්තයා ද, කරුණාවන්තයා ද ඔහුම වේ යැ”යි පවසන්න..
(අල් කුර්ආනය 39:53)
සමහරුන් මිනිසුන්ගේ කියමන් කෙරෙහි බියට පත් වී හෝ තමා ජීවත් වන සමාජයෙ හි තම තරාතිරම අහිමි වේය යන බියට හෝ තමා කරන රැකියාව තමා ට අහිමි වේය යන බියට හෝ සමහර පාපයන් වෙනුවෙන් පාපොච්චාරණයෙහි යෙදීමෙන් වැළකී සිටිති. නමුත්, තමන් තනිවම මිනී වළ කරා යාම ගැන ද, තම ස්වාමියා ඉදිරියේ නැගිටවීම ගැන ද, තම ක්‍රියාවන් පිළිබඳ ප්‍රශ්න කිරීම ගැන ද  තමන්ට පාපයන් අලංකාරමත් කළ කිසියම් කෙනෙකු හෝ තමාට ප්‍රයෝජනවත් නොවන බව ද අමතක වී සිටිති..
සමහර මිනිසුන් පාප ක්‍රියාවල අඛණ්ඩ ව
යෙදෙමින් සිටිති. එයින් වැළකී සිටින ලෙස ඔවුන්  ට උපදෙස් ලබා දෙන විට ඔවුහු “නියතව, අල්ලාහ් ඉමහත් සමාවන්තයා හා කරුණාවන්තයා ය. යනුවෙන් පවසති.
සක්සුදක් සේ මෙය මෝසකම හා ෂෙයිතාන්ගේ නොමඟ යැවීමකි. මක්නිසා ද යත්, නියතව අල්ලාහ්ගේ දායාදයන් යහපතුන්ට හැර හිතුවක්කාර කමෛන් පාප ක්‍රියාවල යෙදෙන අයහපතුන් ට නොවන්නේ ය.
අල්ලාහ් එය මෙසේ පවසයි.. නියත වශයෙන් ම අල්ලාහ්ගේ දායාදය (යහකම් කරන) යහපතුන් ට සමීපව තිබේ.
(අල් කුර්ආනය 07:56)
 අල්ලාහ් ඉතා සමාවන්තයා හා කරුණාවන්තයා ලෙස සිටින අතර, ඔහු දැඩි දඬුවම් කරන්නා ලෙස ද සිටී.
 මේ බව අල්ලාහ් මෙසේ පවසයි..
නියත වශයෙන් ම ඉමහත් සමා වන්තයා හා කරුණාවන්තයා  මම ම  බවත් ,  එලෙස ම මාගේ දඬුවම ද ඉතාම කෲර බවත් ඔබ මාගේ වහලුන්ට දැනුම් දෙන්න ..
(අල් කුර්ආනය 15:49,50)
?????????????
#වැඳුම්ලැබීමටසුදුසුකිසිවෙක්වෙත්දඒඅපමැවුම්කරුවාණන්වනඅල්ලාහ්පමණි.. #අපඋත්තමනායකමුහම්මද්නබිසල්ලල්ලාහුඅලෙයිහිවසල්ලම්තුමාණන්ඔහුගේදුතයාණන්ය..
#යාරබ්,#මගේයම්වරදක්ඇත්දමටයහපත්වූදැනුමක්ලබාදෙනුමැනව.. #අපවආරක්ෂාකරඅපටයහමාර්ගයසලසාදෙනු_මැනව…

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *