යහ සමාජයක් සඳහා වූ ඵලදායී නායකත්වය! 

අපි නායකත්වය පිළිබඳ ව නිතර කතාකරන්නෙමු. ඒ පිළිබඳ ඉතාම සංක්ෂිප්ත අදහස් කිහිපයක් පහතින් දක්වා ඇත්තෙමු.

1. නායකයා යනු කවරෙක් ද? අපේක්ෂිත ඉලක්කයක් සාක්ෂාත් කරගැනීම උදෙසා ජන කණ්ඩායමක් කෙරෙහි දිරිගැන්වීමක්, පෙළඹවීමක්, මෙහෙයවීමක් කළ හැකි පුද්ගලයා

2. නායකත්වය කෙරෙහි බලපාන වැදගත් කරුණු තුනක් ඇත. පුද්ගලයා(නායකයා), පිරිස (නායකත්වය දෙනු ලබන) සහ සාක්ෂාත් කරගැනීමට අපේක්ෂිත ඉලක්කය

3. නායකයා යනු අහඹුවෙන් ලැබෙන තනතුරක් හේතුවෙන් ප්‍රධානියා වී ඒ හේතුවෙන් නායකයා වීම නොවේ.

4. නායකයා යනු ඉදිරියෙන් සිට තම ක්‍රියාකාරකම් මගින් සෙසු පිරිසට ආදර්ශයක් වී කටයුතු කරන්නා ය. මෙමගින් තමන් ව අනුගමනය කරමින් කටයුතු කිරීමට සෙසු පිරිස දිරිගැන්වීම. ලඟා වීමට අපේක්ෂිත ඉලක්කය කෙරෙහි දැඩි කැපවීමකින් නායකයා විසින් කටයුතු කළ යුතු ව ඇත. සෙසු පිරිස විසින් නායකයා අනුගමනය කිරීම පැහැරහැරියත් ඔහු තම ඉලක්කය වෙත දැඩි අධිෂ්ඨානයකින් යුක්තව කටයුතු කළ යුතුව ඇත. 

5. නායකත්වය සඳහා අවශ්‍යය සාධකයක් වනුයේ පුද්ගලික දැක්මක් තිබීමය. තම ඉලක්කය සාක්ෂාත් කර ගැනීමට හැකි බව දැක්මක් තිබිය යුතුය. නායකයා ප්‍රායෝගික විය යුතු අතර යථාර්ථවාදී දැක්මක් ඔහු වෙත තිබිය යුතුය. 

6. ඇතැම් පුද්ගලයින් අන් අයට වඩා සාර්ථක අයුරින් ජනයා පෙළඹවීමට හැකියාව ලබා සිටින්නේ ඇයි? මෙයට හේතු වශයෙන් 1. පෙළඹවීම් කුසලතාව 2. නායකත්ව ශෛලිය 3. නායකයාගේ ගුණාංගයන් දැක්විය හැක.

7. නායකයෙකු වීමට අනුගාමිකයින් සිටිය යුතුය. අනුගාමිකයින් සිටීමට නම් ඔවුන්ගේ විශ්වාසය තමා වෙත තිබිය යුතුය. අනුගාමිකයින්ගේ විශ්වාසය තහවුරු කර ගන්නේ කෙසේ ද? තමන් අනුගාමිකයින්ගේ විශ්වාසයට සුදුස්සෙකු බව පිළිගැනීමට හැකි ගුණාංග හා පිළිවෙතක් ඔහු වෙත තිබිය යුතුය.

8. නායකත්වය පිළිබඳ ස්වයං අවබෝධයක් ඔහුට තිබිය යුතුය. විශේෂයෙන් ඔහුගේ දැනුම, හැකියාවන් හා කළ හැකි දෑ පිළිබඳ අවබෝධයක් ඔහුට තිබිය යුතුය. නායකයෙකු ලෙස සාර්ථක වීමට නම් තමන්ගේ අනුගාමිකයින් ව තමන්ගේ නායකත්වය අනුගමනය කිරීමට සුදුස්සෙක් බව ඒත්තු ගැන්විය යුතුය. 

9. නායකයෙකුට සන්නිවේදන හැකියාව සාර්ථක අයුරින් තිබිය යුතුය. නායකයා උනන්දුවෙන් සිටිය යුතුය. නායකයා ප්‍රබෝධමත් ව හා උනන්දුවෙන් නොසිටියේ නම් අන් අයව උනන්දු කිරීම හා ප්‍රබෝධමත් කිරීම සිදු කළ නොහැකි වනු ඇත. 

10. තමා වෙත ඇති වගකීම් භාරය පිළිබඳ වර්තමානයේ ඇති නිවැරදි තත්ත්වය නායකයා විසින් අවබෝධ කරගත යුතුව ඇත. වර්තමාන තත්ත්වයේ සිට අපේක්ෂිත ඉලක්කය කරා ලඟා වීමට අනුගමනය කළ යුතු වඩාත් සාර්ථක ක්‍රියාදාමය කුමක් ද යන්න හා ඉලක්කය කරා ලඟා වීමට තම අනුගාමිකයින් ව සාර්ථක අයුරින් මෙහෙය වීමේ හැකියාව නායකයා වෙත තිබිය යුතුය. 

11. නායකයා වෙත, ඉවසීම, කාරුණිකත්වය, සමාව දීමේ මානසිකත්වය, නීතිගරුක බව, යුක්තිය හා සාධාරණය ඉටු කිරීමේ අධිෂ්ඨානය යනාදී යහ ගුණාංග තිබිය යුතුය. 

ඉන්ෂා අල්ලාහ්, මහා කාරුණික අල්ලාහ් විසින් මුළුමහත් මනුෂ්‍ය වර්ගයාටම අදාළ ලෙස පත් කරනු ලැබූ අවසන් ධර්ම දුතයාණන් වූ මුහම්මද් තුමාණන්ගේ නායකත්ව පිළිවෙත පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමට ඉදිරියේදී බලාපොරොත්තු වන්නෙමු.

By: එම්.අහ්මද් දහ්ලාන්

www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.