සත්වයින්ට මෙතරම් දියුණු අවයව ලැබුනේ කෙසේද? (How did the animals get so advanced organs?)

සෑම ජිවියෙකුටම උපතේදීම ඉතා සංකීර්ණ අවයවයන් ලැබී ඇත. ඒවා කොතරම් සංකිර්නදැයි කිවහොත් විද්‍යාඥයින්ට පවා ඒවා නිපදවිය නොහැකිය. එසේ නම් ඒවා ඉබේ ඇතිවන්නේ කෙසේද? උදාහරණ කිහිපයක් පමණක් මෙහිදී  සලකා බලා ඇත.

මිනිස් ඇසක් අතිනවීන කැමරාවකට වඩා අතිශයින්ම දියුණු අන්දමින් සැකසී ඇත. ඇසින් ලබා ගන්නා රූප රාමු විද්‍යුත් ක්‍රමයකට මොලය කරා ගමන් කරන්නේය. එම දත්ත මොලයේ ජිව රසායකින ක්‍රමයකට ගබඩා කෙරෙන්නේය. අවශ්‍ය විටදී එම රූප රාමු නැවත මතකටය ගැනීමට හැකි වන්නේය. ඒ අනුව සැරයක් දුටු දර්ශනයක් නැවත දැකීමේදී පැරණි මතකය නැවත අවදි කල හැකිය. මෙවැනි දෙයක් කෙසේ නම් ඉබේ ඇතිවිය හැකිද? එහෙත් කැමරාවක් නම් වසර ගනාවක් තිස්සේ ලැබූ අත්දැකීම් මත බොහෝ කාර්මිකයින් සහ විද්‍යාඥයින් එකතුවී නිපදවූ එකක් බව අපි දනිමු. එසේ තිබියදී ඇතැම් ජීවීන්ගේ ඇස් ඉදිකටු තුඩක් තරම් කුඩාය. ඒ අතරම ඒවා ඉතා සංවේදීය. ඉතා නිවැරදිව ක්‍රියා කරන්නේය. එවැනි දෙයක් ඉබේ ඇතිවන්නේ කෙසේද? මෙයට ඔබ දෙන පිළිතුර කුමක්ද?

සත්වයින්ගේ දිවට සරිලන උපකරණයක් මෙතෙක් නිපදවා නැත. දිවෙන් බොහෝ රසවල් දැනගැනීමට හැකිය. එම රස පවා විද්‍යුත් ක්‍රමයකට මොලය වෙත ගමන් කරන්නේය. ඉන් පසුව ඒවා මොලයේ තැන්පත් වන්නේය. අනතුරුව ඒවා මොලයේදී විශ්ලේෂණය කෙරෙන්නේය. එහෙත් විද්‍යාව මෙතරම් දියුණු වී ඇතත් එයට සරිලන උපකරනයක් මෙතෙක් නිපදවා නැත. එසේ නම් එවැනි අවයවයක් ඉබේ ඇති වන්නේ කෙසේද? මෙයට ඔබ දෙන පිළිතුර කුමක්ද?

ජිවින්ට ලැබී ඇති නාසයත් එසේමය. එමගින් බොහෝ ගන්දයන් ආග්‍රහණය කල හැකිය. බොහෝ සතුන් නාසය නිසා ඈතදීම තම ගොදුර පිලිබඳ ඉව දැනගන්නේය. මිනිසා පවා පිළිණු අහාර කටට දැමීමට පෙර ඒවායේ ස්වභාවය දැනගන්නේ නාසයට ලබෙන ගන්දය නිසාය. එහෙත් මෙවැනි උපකරණයක් මෙතරම් දියුණු මිනිසා විසින් මෙතෙක් නිපදවා නොමැත. එසේ නම් එය ඉබේ ඇතිවිය හැකිද? මෙයට ඔබ දෙන පිළිතුර කුමක්ද?

ජීවීන්ගේ අනෙකුත් අවයවද ඉතා සංකීර්ණ සහ කාර්යක්ෂම අයුරින් සැකසී ඇත. එපමණක් නොව ඒවා ඉතා සුදුසු තැන්වල පිහිටා ඇත.  උදාහරණයක් වහයෙන් මිනිසාගේ ඇස්දෙක ඊට සුදුසු තැනක පිහිටා ඇත. එසේම නාසය මුඛයට ඉහලින් පිහිටා ඇත. එසේ නොවන්නට පිළිණු අහාර පිලිබඳ දැනුමක් පහසුවෙන් ලබා ගැනීමට නොහැකි වනු ඇත. එසේම ගුද මාර්ගය ඊට සුදුසු ස්ථානයේ පිහිටා ඇත. එසේ නොවන්නට මිනිසාට බොහෝ අපහසුතාවයන්ට මුහුණ දීමට සිසු වනු ඇත. මෙම සැකසුම ගැන ඔබ දෙන පිළිතුර කුමක්ද?

විද්‍යාඥයින් මිනිසාගේ හැඟීම් ඇතිවන්නේ කෙසේදැයි තවමත් නිවැරදි නිගමනයකට පැමිණ නැත. එබැවින් එවැනි උපකරණයක් සැදීමට තියා සිතා බැලීමටවත් හැකිවී නැත. මේ අනුව බලන කල විශ්වයේ ඇති සෑම දෙයක්ම ඉතා ඥානාන්විත අන්දමින් නිර්මාණය කල කෙනෙක් සිටිය යුතුය. අල් කුරානයට අනුව එය සර්වබලධාරී අල්ලාහ්ගේ ක්‍රියාවකි. කුරානයේ ඇති දේවල් පිළිගත හැකි වන්නේ එය මිනිස් නිර්මාණයක් නොවන බව සනාථ වී ඇති හෙයිනි.

By Fasy Ajward, B.Sc(Sp.Phy)Hons.J.Pura.

Leave a Reply

Your email address will not be published.