පරිච්ඡේදය 105 – අල්ෆීල් (ඇතා)

පරිච්ඡේදය – 105

අල්ෆීල් (ඇතා)

මක්කි – වැකි 5

بسم الله الرحمن الرحيم

අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද අසම දයාවන්තයාවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (ආරම්භ කරමි.)


أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ

105:1. (ඕ:නබි!) ඔබගේ 10ස්වාමියා ඇත් සේනාව කෙසේ (විනාශයට පත්) කළේදැ යි ඔබ නොදැනගත්තෙහිද?


أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ

105:2. ඔහු ඔවුන්ගේ කුමන්ත්‍රණය නිෂ්ඵල දෙයක් නොකළේද?


وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ

105:3. ඔහු ඔවුන් කෙරෙහි පක්ෂීන්ව කණ්ඩායම් වශයෙන් යැව්වේය.


تَرْمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ

105:4. ඒවා ඔවුන් මත රත්කරනු ලැබූ ගල් වීසි කළේය.


فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ

105:5. එනිසා, ඔහු ඔවුන්ව සපා කෑ පිදුරු සේ කළේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.