පරිච්ඡේදය 99 – අස්සිල්සාල් (කම්පනය)

පරිච්ඡේදය – 99

අස්සිල්සාල් (කම්පනය)

මක්කි – වැකි 8

بسم الله الرحمن الرحيم

අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද අසම දයාවන්තයාවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (ආරම්භ කරමි.)


إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا

99:1. පොළොව බලවත් කම්පනයකට භාජනය කරනු ලබන කල,


وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا

99:2. තවද පොළොව තම ඉසුලුම් පිට කරන කල,


وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا

99:3. ‘එයට කුමක් සිදුවූයේදැ?’ යි  මිනිසා පවසන කල,


يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا

99:4. එම දිනයෙහි එය තම තොරතුරු හෙළි කරන්නේය.


بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا

99:5. මක්නිසාද යත්, නියතව ඔබගේ 10ස්වාමියා එයට (එසේ පවසන මෙන්) අණ කර ඇත්තේය.


يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ

99:6. තමන්ගේ ක්‍රියා තමන්ට පෙන්වනු ලැබීම පිණිස, මිනිස්සු 9එම දිනයෙහි විවිධ කණ්ඩායම් ලෙස පැමිණෙන්නෝය.


فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ

99:7. එහෙයින්, යම් කෙනෙක් පරමාණුවක ප්‍රමාණයෙන් යහකම් කළත් එයද ඔහු දැකගන්නේය.


وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ

99:8. යම් කෙනෙක් පරමාණුවක ප්‍රමාණයෙන් අයහකම් කළත් එයද ඔහු දැකගන්නේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.