පරිච්ඡේදය 92 – අල්ලයිල් (රාත්‍රිය)

පරිච්ඡේදය – 92

අල්ලයිල් (රාත්‍රිය)

මක්කි – වැකි 21

بسم الله الرحمن الرحيم

අසීමිත කරුණාවන්තයාවූද අසම දයාවන්තයාවූද අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන් (ආරම්භ කරමි.)


وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى

92:1. වසාගන්නා රාත්‍රිය කෙරෙහි දිවුරා පවසමි!


وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى

92:2. (දීප්තිය සමඟ) පිටතට පැමිණෙන දවාල කෙරෙහි දිවුරා පවසමි!


وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى

92:3. පිරිමියාවද, ගැහැණියද මැවූකෙනා කෙරෙහි දිවුරා පවසමි!


إِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى

92:4. නියතව ඔබලාගේ උත්සාහ විවිධාකාරය.


فَأَمَّا مَن أَعْطَى وَاتَّقَى

وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى

فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى

92:5,6,7. නමුත් කවරෙක් (දන්) දී (1අල්ලාහ්ට) බිය වී, තවද යහපත් දේ 49සැබෑ කරයිද ඔහුට, පහසු දෙය තවදුරටත් අපි පහසු කරන්නෙමු.


وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى

وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى

فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى

92:8,9,10. තවද කවරෙක් ලෝභීකම පෙන්වා, (1අල්ලාහ් කෙරෙන්) තමාව අවශ්‍ය නොමැත්තෙකු ලෙස අදහස් කර, යහපත් දේ 49බොරු කරයිද ඔහුට, දුෂ්කරතාවයට අයත් දේ අපි පහසු කරන්නෙමු.


وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى

92:11. ඔහු (21නිරයෙහි) වැටුනේ නම්, ඔහුගේ සම්පත් ඔහුට ඵලක් ලබානොදෙන්නේය.


إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى

92:12. නියතව 4යහමඟ පෙන්වීම අපගේ වගකීමක් වේ.


وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَى

92:13. නියතව 9එලොවද මෙලොවද අපටම අයත් වේ.


فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى

92:14. එහෙයින්, මම ඔබලාට දළු ලා ඇවිලෙන ගින්න ගැන අවවාද කරමි.


لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى

الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى

92:15,16. 49බොරු කර, ඉවතලීම් කරන වඩාත් මහා අභාග්‍යවන්තයෙකු හැර (වෙන කිසිවෙක්) එහි ඇතුළු නොවන්නේය.


وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى

92:17. (1අල්ලාහ්ට) අධිකව බියවන්නා එයින් ඈත් කරනු ලබන්නේය.


الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى

92:18. ඔහු, තම සම්පත් (දන් ලෙස) ලබා දී, තමාව පවිත්‍ර කරගන්නේය.


وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى

إِلَّا ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى

92:19,20. කිසිවෙකුටත් (ප්‍රති උපකාරයක් ලෙස) ලබා දිය යුතු කවර උපකාරයක් වුවද තමා හමුවෙහි නොමැතිව, වඩාත් උතුම් තමාගේ 10ස්වාමියාගේ (කීර්තිමත්) මුහුණ උදෙසාම (ලබාදෙයි.)


وَلَسَوْفَ يَرْضَى

92:21. තවද ඔහු (1අල්ලාහ්ගේ ආශිංෂණයෙන්) තෘප්තියට පත්වන්නේය.

Leave a Reply

Your email address will not be published.