මිනිසාගේ ආරම්භය!

මිනිසා නැමති ජීවියා නැති තත්වයක සිට ආරම්භකව මවනු ලැබූ ජීවියෙකි. මෙසේ මවනු ලැබූ පළමු මිනිසාගේ නම ආදම් වේ. දැන් ආදම්ගේ ආරම්භය ගැන දැනගනිමු.

(අල්ලාහ් වන) ඔහු (ආදම් වන) ඔහුව පසින් නිර්මාණය කර පසුව ඔහුට ‘කුන්’ (එනම්, වෙනු) යි කීය. එසැනින්ම ඔහු  (මිනිසෙකු) වූයේය. (ශු.කු.3:59)
අල්ලාහ් පළමු මිනිසා වන ආදම්ව පසින් නිර්මාණය කර, ඔහුට ‘වෙනු’ යැයි පැවසුවේය. එසැනින්ම එසේ පසින් නිර්මාණය කරන ලද මිනිස් රුව ප්‍රාණය ඇති මිනිසෙකු බවට පත්වූයේය.
අල්ලාහ් අපරිමිත බලයක් ඇත්තෙකි. ඔහු යම් දෙයක් මැවීමට අදහස් කළේ නම් ‘වෙනු’ යැයි කීම පමණය. එසේ කී සැනින් එය සිදුවන්නේය.
අල්ලාහ් තමා සිතන දෙය මවන්නේය. ඔහු යම් කාර්යයක් තීරණය කළේ නම් එයට ‘කුන්’ (එනම් වෙනු!) යි පැවසීම පමණය. එසැනින් එය වන්නේය.(ශු.කු.3:47)
යම් දෙයක් මැවීමට අවශ්‍ය නම්, අල්ලාහ් කුමක් පවසයිදැ? යි ඉහත 3:47 වන කුර්ආන් වැකියෙන්ද පැහැදිලි වේ.
අල්ලාහ්, ආදම්ගේ සහකාරිය ‘ඒවා’ව කෙසේ මැව්වේදැ?යි කුර්ආනය තුළින් බලමු
ඔහුම එකම ආත්මාවෙන් ඔබලාව මැව්වේය. තවද ඇය හමුවෙහි ඔහු සැණසීම ලැබීම පිණිස (එම ආත්මාව වූ) එයින් ඔහුගේ සහකාරියව මැව්වේය.(ශු.කු. 7:189)
පළමු මිනිසා වන ආදම් මාර්ගයෙන් අනෙක් මිනිසුන්ව ඇති කළ බව ඉහත වැකිය පවසයි.එමෙන්ම ආදම් නැමති පිරිමියාට සිත් සැණසීම ලබාගැනීම පිණිස ඔහුට ඔහුගේ සහකාරිය මැවූ බවද ඉහත වැකිය පවසයි. ආදම්ගෙන් ඔහුගේ සහකාරිය මැවූ බවද ඉහත වැකිය තවදුරටත් පවසයි.
ආදම්ගේ ඉළ ඇටයෙන් පළමු ස්ත්‍රිය වන ‘ඒවා’ව මැවූ බව නබි වදන් තවදුරටත් පවසයි.
පිරිමි හා ගැහැණු සම්බන්ධතාවය තුළින් අනෙක් අයව මැවූ බවද කුර්ආනය වැඩිදුරටත් පවසයි.
ගැහැණිය මෙන්ම පිරිමියාගෙන්ද ඉන්ද්‍රිය බින්දු නිකුත් වේ. මෙය ගැනද කුර්ආනය පවසයි.
නියතව අපි (පළමු) 26මිනිසාව මැටියෙහි මූලයෙන් මැව්වෙමු. (ශු.කු. 23:12)
එක්තරා ස්ථානයකදී පස් යැයි පවසා ඇතත් එම පස් වර්ගය කුමක්දැ? යි එහි පවසා නොමැත. මෙම වැකියෙන් ආදම්ව මැවූ පස්වර්ගය මැටි යැයි පවසා ඇත.
පසුව අපි ඔහුව ආරක්ෂිත ස්ථානයක ඉන්ද්‍රිය බිංදුවක් ලෙස තැබුවෙමු.(ශු.කු. 23:13)
ගැහැණු පිරිමි සංසර්ගයේදී ඇතිවන මිශ්‍ර ඉන්ද්‍රිය ගර්භාෂයේ ආරක්ෂිත ස්ථානයක තමා තබන බව අල්ලාහ් ඉහත වැකියෙන් පවසයි.
පසුව, ඉන්ද්‍රිය බිංදුව (ගර්භාෂයේ සිවියෙහි) ඇලී සිටීමට හැකි දෙයක් ලෙස මැව්වෙමු. පසුව, (ගර්භාෂයේ සිවියෙහි) ඇලී සිටීමට හැකි දෙය මස් පිඞක් කළෙමු. පසුව, මස් පිඞුව ඇට කටු බවට පත් කර, මසින් ඇට කටු ආවරණය කළෙමු. පසුව, ඔහුව වෙනත් මැවීමක් ලෙස කළෙමු.
මැවුම්කරුවන්ගෙන් වඩාත් ශ්‍රේෂ්ඨයා වූ 1අල්ලාහ් භාග්‍ය ඇත්තෙකු වූයේය. (ශු.කු. 23:14)
එසේ ගර්භාෂයේ ආරක්ෂිතව තබන ලද එම ඉන්ද්‍රිය බිංදුව දරුවෙකු ලෙස පිට කිරීමට පෙර කවර අන්දමේ වෙනස්වීම්වලට භාජනය කරන්නේද? යන්න ගැනද අල්ලාහ් ඉහත කුර්ආන් වැකියෙන් විස්තර කරයි.
නියතව ඔබලා, මෙයට පසුද මරණයට පත්වන්නන්මය.(ශු.කු. 23:15)
මෙසේ තමා විසින් මවනු ලැබූ මිනිසාට මරණය යන්නක්ද ඇති කළ බවද අල්ලාහ් මෙහි පවසයි.
තමා මිනිසාව මැව්වද එය ඇත්තක් බව පිළිනොගන්නා මිනිස් කොටසක් සිටින බවද අල්ලාහ් හොඳින් දනියි. එසේ පිළිනොගන්නා අයගෙන් අල්ලාහ් මෙසේ ප්‍රශ්න කරයි.
නියතව අපි මිනිසාව ශුක්‍රාණු බිංදුවෙන් මැව්වෙමු යි ඔහු නොබැලුවේද? පසුව ඔහු ප්‍රසිද්ධව තර්ක කරන්නෙකු ලෙස සිටියි.(ශු.කු. 36:77)
අල්ලාහ්ගේ මැවීම පිළිනොගත් මිනිසා ඒ ගැන තර්ක කරන බවද අල්ලාහ් ඉහත වැකියෙන් පවසයි. අල්ලාහ් මිනිසාගේ ක්‍රියාකාරකම් සියල්ල නිරීක්ෂණය කරමින් සිටින බවක් මෙම වැකියෙන් සනාථ  වේ.
ඔහු මෝචනය කරනු ලබන ශුක්‍රාණු බිංදුවක් ලෙස නොසිටියේද? (ශු.කු. 75:37)
මෙසේ අල්ලාහ් ගැන තර්ක කරන පුද්ගලයා එක්තරා අවස්ථාවකදී මෝචනය කරනු ලැබූ ශුක්‍රාණු බිංදුවක් ලෙස නොසිටියේද? යි ඔහුගෙන් ප්‍රශ්න කරයි.
අපි ඔබලාව අල්ප ජලයකින් නොමැව්වෙමුද? (ශු.කු. 77:20)
අල්ලාහ්, තමාගේ මැවීම ගැන තර්ක කරන්නන්ගෙන් “අපි ඔබලාව අල්ප ජලයකින් නොමැව්වෙමුද?“ යි ප්‍රශ්න කරයි.
එහෙයින් මිනිසාගේ මැවුම්කරු අල්ලාහ්ම වේ. මේ හේතුවෙන් අල්ලාහ් මිනිසාගේ සත්‍ය ස්වාමියා වේ.
By: වයි. එල්. ජිනාන්
www.yayuthumaga.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.