වැදගත් කරුණු කිහිපයක් මැනවින් කියවන්න!

ප්රශ්නය: අල්ලාහ්ගේ අවසාන දූතවරයා මුහම්මද් නබි සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම් තුමන්ව මා අවංකව ආදරය කරන්නෙකුද? එය දැනගන්නේ කෙසේද?
පිළිතුර:
1- නිරතුරුව අල්ලාහ්ගේ දූතවරයා පිළිපැදිය යුතුය.
2- එතුමන් කෙරෙහි වූ ගරුතවය සිතේ පිරි පැවතිය යුතුය.
3- එතුමන්ගේ කිසිදු ආදර්ශයක් විහිළුවට පත් නොකළ යුතුය.
4- එතුමන්ගේ නාමයෙන් අධිකව සලවාත් පැවසිය යුතුය. අධිකව ආදරය කරන්නාව අධිකව සිහිපත් කරයි.
5- එතුමන්ගේ උසස්වූ ආදර්ශ නිරතුරුව සිහි කිරීම, එය අන් අයට ඉගැන්වීම, එතුමන් සමග මතු දිනයෙහි සිටීමට අල්ලාහ්ගෙන් ප්රාර්ථනා කිරීම. එම භාග්යය ලැබෙන යහපත් ක්රිායවන්හි නියැලීම.
6- එතුමන් ප්රිය කළ දේ ප්රිය කිරීම. එතුමන් පිළිකුල් කළ දේ පිළිකුල් කිරීම.
7- එතුමන්ගේ අති උතුම් ගුණාංග මුළු ලොවටම කියා පාමින්, අපි එම උතුම් ගුණාංග ක්රියාවට නැංවීමේ ප්රමුඛයන් වීම.
8- අපේ සේ සත ධනය, අඹු දරුවන්, දෙමාපියන්, අපේ ප්රාණයට වඩා එතුමන් වෙත ආදරය දැක්වීම.
9- එතුමන් සැම විටම අවවාද කළ ආගමේ නාමයෙන් නූතන, නොමග යවන බිද්අත් ක්රියාවන්ගෙන් වැළකී සිටීම. එතුමන්ගේ නාමයෙන් උපන් දින සැමරීමද එම ඝනයට අයත් දෙයකි යනු අමතක නොකළ යුතුය.
සැබෑ විශ්වාසවන්තයින් සතු උසස් ගුණාංගඃ
1- අල්ලාහ් පිළිබඳ සිහිපත් කරනු ලැබූ විට ඔවුන්ගේ සිත් තැති ගති.
2- ඔහුගේ වදන් (අල්කුර්ආනය) පාරායනය කරනු ලැබූ විට ඔවුන්ගේ විශ්වාසය වර්ධනය වෙයි.
3- අල්ලාහ් කෙරෙහි සියල්ල භාර කරති.
4- සලාතය ස්ථාපිත කරති.
5- අල්ලාහ්ගේ මාරගයෙහි වියදම් කරති.
ඔවුන්ට අල්ලාහ් අබියස ස්වර්ගයෙහි උසස් තරාතිරම්ද, පාප ක්ෂමාවද, ගෞරවනිය බොජුන්ද ඇත.
ශු අල්කුර්ආනයේ 8 වැනි පරිච්ඡේදයේ 2,3,4 වැනි වැකි කියවන්න.
දේව විශ්වාසයෙහි සළකුණු:
1- අල්ලාහ්ව හා අල්ලාහ්ගේ දූතවරයාව සියල්ලට වඩා අධිකව ප්රිය කිරීම.
2- අල්ලාහ්ගේ හා අල්ලාහ්ගේ දූතවරයාගේ අණට මුළුමනින් අවනත වීම.
3- ප්රිය කිරීම හා පිළිකුල් කිරීම අල්ලාහ් වෙනුවෙන්ම පැවතීම.
4- මෙලොවට වඩා මතු ලොවට මුල්තැන දී ක්රියා කිරීම.
5- යහපත ප්රිය කිරීම හා අයහපත පිළිකුල් කිරීම.
6- අල්ලාහ්ගේ නියමය මුළු සිතින් පිළිගැනීම.
ඔබේ ජීවිතයට ඉතා වැදගත් කරුණු කිහිපයක් මැනවින් කියවන්න!
1- “ඔබේ දරුවන් අල්ලාහ් ඔබට පිරිනැමූ තිළිණයකි”. (ශු අල්කුර්ආනය 42: 49).
2- “ඔබේ දරුවන් මෙලොව ජීවිතයෙහි අලංකාරයකි”. (ශු අල්කුර්ආනය 18: 46).
3- “ඔබේ ධනය, දරුවන් (ඔබට) පරීක්ෂණයකි”. (ශු අල්කුර්ආනය 8, 28).
4- “ඔබලාගේ භාර්යාවන්, දරුවන් අතර ඔබලාට සතුරෝද සිටිති”. (ශු අල්කුර්ආනය 64: 14).
දැන් ඔබ ඉදිරියේ පවතින අභියෝගය නම්?
තිළිණය ලබාගෙන ඉස්ලාම් පැවසූ අයුරින් අලංකාර ලෙස ඔවුන් හදා වඩා මග පෙන්වන විට පරික්ෂණයෙන් ඔබ ජයගන්නේය. දෙලොවෙහිම ඔවුන් ඔබට සතුරන් වීමෙන් ද ඔබ ආක්ෂා වනු ඇත. ඔවුන් ද ආරක්ෂා වනු ඇත. එවිට තිළිණය තිළිණය වශයෙන්ම පවතිනු ඇත.
ඔවුන් ඔබට තිළිණයක් වන්නෙත්, සතුරන් වන්නෙත් ඔබ ඔවුන්ව හදා වඩා ගන්නා ආකාරය තුළයි යන කරුණ අමතක නොකරන්න.
මිනිසා මරණ මංචකයේ පසුවන විට කරුණු දෙකක් සඳහා අල්ලාහ්ගෙන් කෙටි අවස්ථාවක් ඉල්ලයි:
1- දානමාන කිරීම සඳහා.
2- යහපත කරමින් යහපත් පුද්ගලයකු වීම සඳහා.
දැන් ඔබට මේ දෙක සඳහා හොඳටම අවස්ථාව ඇත. අවස්ථා සියල්ල මග හරිමින් මරණ මංචකයේ පසුතැවිලි වි කිසිදු ඵලක් නැත.
මේ ගැන මොහොතක් සිතන්න.
ඔබේ දින 40 සලාතය ප්‍රතික්ෂේප වන පාපය ඔබ දන්නවාද?
“අනාවැකි කියන්නෙකු (දෛවඥයෙකු) හමුවී යමක් විමසන්නේ ද ඔහුගේ දින හතළිහක සලාතය නොපිළිගැනේ” යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමන් පැවසූහ. (මූලාශ්‍රය මුස්ලිම් 5440).
පදික වේදකා අසල, මග තොටවල නැත්නම ගෙවල් හොයා එන සාස්ත්‍ර කරුවන් වෙත තම අත දිගුකර සාස්ත්‍ර බලන්න කියන්නන් එය සුළුවෙන් සිතා මෙය කළ හැක. දැන් මෙම පාපය සමාජ ජාලා ඔස්සේද බහුලව සිදුවේ. නමුත් එහි බරපතලකම නම් ඔහුගේ දින 40 සලාතය ප්‍රතික්ෂේප වීමයි. යාඥාවන් අතුරින් ප්‍රධාන වන්නේ සලාතයයි එබැවිනුයි මතු දිනයෙහි යාඥාවන් අතුරින් මුලින්ම සලාතය පිළිබඳ ප්‍රශ්න කරනු ලබන්නේ. කෙනෙකුගේ සලාතය ප්‍රතික්ෂේප වන විට සෙසු යාඥාවන්ගේ තත්ත්වය කුමක්ද? මෙවන් තත්ත්වයක ඔහුට මරණය පැමිණියේ නම් ඔහුගේ තත්ත්වය කෙතරම් භයානක විය හැකිද?
නින්දට යන විට මඳක් මරණය සිහිපත් කරමු!:
”මිනිසුන් මරණයට පත්වන විටත්, මරණයට පත්නොවී නින්දෙන් පසුවන විටත් ඔවුන්ගේ ප‍්‍රාණය අත්පත් කරගන්නේ අල්ලාහ්ය. පසුව කව්රුන් වෙත මරණය නියමවුනේද ඔවුන්ගේ ප‍්‍රාණය (තමන් වෙතම) රඳවා ගන්නා අතර සෙසු අයගේ (ප‍්‍රාණය) නියමිත කාලයකට ජීවත් වීම සඳහා ඔවුන් වෙතම හරවා යවයි. බුද්ධිමත් ජනතාවට නියතයෙන්ම මෙහි (විවිධ) ආදර්ශයන් ඇත්තේය” (ශු කුර්ආනය 39: 42).
ස්වර්ගයෙහි දොරටු අටම ඔබ වෙනුවෙන් විවෘත විය යුතුද?
දෝවනයෙන් පසු මෙය පැවසීමට අමතක නොකරන්න!
أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُهُ
අෂ්හදු අල්ලාඉලාහ ඉල්ලල්ලාහු වඅන්න මුහම්මදන් අබ්දුල්ලාහි වරසූලුහු
(නැමදීමට සුදුස්සා අල්ලාහ් හැර වෙන කිසිවෙකු නැති බවත්, මුහම්මද් සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලමු අල්ලාහ්ගේ දාසයා හා දූතවරයා බවත් සාක්ෂි දරමි).
(මූාලශ්‍රය: මුස්ලිම් 576).
දහමෙහි ස්ථීර වීමට ඔබ කළ යුත්තේ?
1- අල්කුර්ආනය සමග මනා සම්බන්ධතාවක් ගොඩනැගීම.
2- දහම අනූව ජීවත්වෙමින්, යහපත් ක්‍රියාවන්හි යුහුසුළු වීම.
3- දූතවරුන්ගේ ජීවිත කථා හදාරමින් ආදර්ශ ලබා ගැනීම.
4- නිරතුරුව අල්ලාහ්ගෙන් ප්‍රාර්ථනා කිරීම. විශේෂයෙන් අල්ලාහ්ගේ අවසාන දූතවරයා කළ ප්‍රාර්ථනාව: يَا مُقَلِّبَ القُلُوبِ ثَبِّت قَلْبِي عَلَى دِينِكَ
5- අධිකව අල්ලාහ් සිහි කිරීම.
6- මරණය, මිණි වලෙහි ජීවිතය, එලොව ජීවිතය සිහිපත් කිරීම

Leave a Reply

Your email address will not be published.