බයිබලය තුළින් පෙන්වන මුහම්මද්

කතෘ:ආචාර්ය ජමාල් බදවි

අනුවාදය: අබ්දුර් රහ්මාන් ගුනසේකර

බයිබලයේ අනාවැකිය බොරුද?

ඒක දේව විශ්වාසයේ කතෘ ලෙසත්, යුදෙව්, කි්‍රස්තියානි හා මුස්ලිම්වරුන්ගේ පොදු පියා ලෙසත් ආබ්‍රහාම් සැලකේ. ඔහුගේ දෙවැනි පුත්‍රයා වන අයිසක් මගින් ඉතා උසස් ස්ථාන දරන ජේකබ්, ජෝශප්, මෝසස්, ඩේවිඩ්, සොලමන් හා ජේසු ඇතුළු ඉශ්‍රායිල් ජාතින්ට අයත් සියළු වක්තෘවරුන් පැමිණීයහ. මේ සියල්ලන්ටම සාමය හා ආශිර්වාද හිමිවේවා.

මෙවැනි උසස් වක්තෘවරුන්ගේ පැමිණීමෙන් —මම නුඹ මහත් ජාතියක් කරන්නෙමි.˜යි (උත්පත්තිය 12:2,3). කියා දෙවියා ආබ්‍රහම්ට දුන් පොරොන්දුවේ කොටසක් ඉෂ්ට කරනු ලැබූහ. මෙම ඉෂ්ට කිරීම තමාගේ මුළු හදවතින් මුස්ලිම් වරුන් පිළිගන්නා අතර සෑම වක්තෘවරයෙකුම විශ්වාස කිරීම හා ඒ අයට ගරුකිරීම මුස්ලිම් වරුන්ගේ දේව විශ්වාසයේ ප්‍රධාන අංගයක් වේ.
ඉස්මායිල් හා අයිසාක්ට දේවාශිර්වාදය.
දෙවියන් වහන්සේගේ ගිවිසුමේ හා පොරොන්දුවේ අබ්‍රහාම්ගේ කුළුඳුල් පුතා (ඉස්මායිල්) හා ඔහුගෙන් පැවත ආ අයත් ඇතුල්වන්නේද? බයිබලයෙන් උපුටාගත් සමහර වාක්‍ය මෙම ප්‍රශ්නයට පැහැදිළි පිළිතුරු දෙයි.

1- උප්පත්තිය 12¦ 2-3 සඳහන් වන ආබ්‍රහාම් හා ඔහුගෙන් පැවතු අයට දුන් පොරොන්දුව, කිසිදු දරුවෙක් ඉපදින්නට පෙරය.

2- උප්පත්තිය 17¦ 4 —බලව මාගේ ගිවිසුම නුඹ සමඟය, නුඹ බොහෝ ජාතීන්ගේ පියා වන්නෙහිය˜ කියා ස්ථීර කළේ ඉස්මයිල්ගේ උපතට පසුව, හා අයිසක්ගේ උපතට පෙරය.

3- උප්පත්තිය 21 පොතේ අයිසක් විශේෂයෙන් සඳහන්ව ආශිර්වාද ලැබූ නමුත්, ඉස්මයිල් ද විශේෂයෙන් සඳහන්ව ආශිර්වාද හා මහත් ජාතියක් කරනු ලබන බව දෙවියන් වහන්සේගේ ගිවිසුම ලැබූහ. —දාසිගේ පුත්‍රයා නුඹේ බීජය බැවින් ඔවුන්ගෙන්ද ජාතියක් කරන්නේ නම්. (භාගර්) නැගිට ළමයාව ඔසවා නුඹේ බීජය බැවින් ඔවුන්ගෙන්ද ජාතියක් කරන්නෙමි. (භාගර්) නැගිට ළමයාව ඔසවා නුඹේ අතින් අල්ලාගන්න. මක්නිසාද මම නුඹ මහත් ජාතියක් කරන්නෙමි˜ කී සේක.

4- වීතීය කථාව 21¦ 15-17 අනූව කුළුඳුල් පුත්‍රයාගේ උරුම හා අයිතිවාසිකම් ඔහුගේ මවගේ සමාජ තත්ත්වය අනූව වෙනස් නොවෙයි. (අයිසක්ගේ මව සාරාගේ නිදහස් තත්ත්වය හා ඉස්මයිල්ගේ මව භාගර්ගේ මැහැකාර තත්ත්වය) මෙම විනිශ්චය මානව ප්‍රතිපත්ති හා දෙවියාගෙන් පහළවූ සියළුම ආගම්වලටද එකඟය.˜ මනුෂ්‍යයෙකුට ප්‍රියවූ තැනැත්තියක්ද, අපි්‍රයවූ තැනැත්තියක්ද යනුවෙන් බිරියන් වන දෙදෙනෙක් ඇත්නම්, ප්‍රියවූ තැනැත්තියන්, අපි්‍රයවූ තැනැත්තියන් දෙන්නාම ඔහු නිසා දරුවන් වැදුවෝනම්, අපි්‍රය තැනැත්තියගේ පුත්‍රයා කුළුඳුලාවන්නේ නම් ඔහු තමා සන්තක දේපළ තමාගේ පුත්‍රයන්ට උරුමකර දෙන කල්හි, කුළුඳුලාව සිටින අපි්‍රයවූ භාර්යාවගේ පුත්‍රයා වෙනුවට පි්‍රයවූ භාර්යාවගේ පුත්‍රයා කුළුඳුලාමෙන් නියම නොකළ යුතුය. අප්‍රිය තැනැත්තියගේ පුත්‍රයාට තම සන්තක සියල්ලෙන් දෙකොටසක් දීමෙන්, ඔහු කුළුඳුලා මෙන් පිළිගත යුතුය. මක්නිසාද ඔහුගේ ශක්තියේ පටන් ගැන්ම ඔහුය. කුළුඳුලාගේ වාසි කොටස ඔහුට අයිතිය.

5- ආබ්‍රහාම්ගේ පුත්‍රයා හා බීජ ලෙස ඉස්මයිල්ට හිමි සම්පූර්ණ උරුම හා අයිතිවාසිකම් සහ ඉස්මයිල්ගේ මව වන භාගර්ගේ සම්පූර්ණ උරුම හා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව උප්පත්තිය 21¦13 සහ 16¦3 සඳහන් කරයි. ඊශ්‍රායිල් ජාතික වක්තෘවරුන්ගේ පැමිණීම ජේසුතුමාගෙන් අවසන් වූ කල්හි, ඉස්මයිල් හා ඔහුගේ පරම්පරාව ආශිර්වාද කරන බව දෙවියන් වහන්සේ දුන් පොරොන්දුව ඉෂ්ට කිරීමට අවස්ථාව පැමිණියේය.

ජේසු තුමාට පසුව අවුරුදු 600ක් ඇතුළත ආබ්‍රහාම්ගේ පුත්‍රයෙක්වූ ඉස්මයිල්ගේ පරම්පරාවෙන්, දෙවියන්ගේ අවසාන වක්තෘවරයා වන මුහම්මද් (සල්) පැමිණීයහ. මෙමගින්, ආබ්‍රහාම්ගේ පවුලේ අතු දෙකටම දෙවියන්ගෙන් ආශිර්වාද සම්පූර්ණ විය. මේවාට අමතරව, මුහම්මද්ගේ පැමිණීම ගැන බයිබලය ඇත්ත වශයෙන් අනාවැකි කී බවට අදාලවන සාක‍ෂි තිඛෙනවාද?
මුහම්මද් මෝසස් හා සමාන අනාගත වක්තෘවරයෙකි.
ආබ්‍රහාම්ට දිගු කලකට පසු, කාලයකින් බලාපොරොත්තුව සිටි අනාගත වක්තෘවරයා ගැන දෙවියන් වහන්සේ දුන් ගිවිසුම පිළිබඳව නැවත කියවුනේ මෝසස්ගෙන්ය.

1- වීතීය කථාව 18¦18 දී දෙවියන්ගෙන් නියම කරනු ලබන අනාගත වක්තෘ ගැන පැවසුවේ මෙසේය. —මම ඔහුගෙන් සහෝදරයන්ගෙන් නුඹ හා සමාන අනාගත වක්තෘ කෙනෙක් බිහිකර මාගේ වචන ඔහුගේ මුඛයේ තබන්නෙමි.˜ —ඊශ්‍රායිලයින්ගේ සහෝදරයන්˜ කියා සඳහන්වුනේ අබ්‍රහාම්ගේ අනිත් පුත්‍රයාවන ඉස්මයිල් හා ඔහුගේ පරම්පරාවන් මහා ජාතියක් කරන බව දුන් පොරොන්දුව සඳහන් කරමින්ය.

2- —මෝසස් හා සමාන වක්තෘ කෙනෙක්˜ මෝසස් හා මුහම්මද් අතර ඇති සමානකම් තිඛෙන වෙනත් වක්තෘවරුන් දෙදෙනෙක් සොයාගැනීම දුෂ්කරය. මේ දෙදෙනාටම ජීවිතයට අවශ්‍ය නීතිරීති පුළුල් වශයෙන් දෙනු ලැබූහ. දෙදෙනාම තම තමන්ගේ සතුරන්ට මුහුණ දී පුදුමකාරව ජයගත්තෝය. දෙදෙනාම වක්තෘවරුන්, රාජ්‍ය පාලකයින් ලෙස පිළිගනු ලැබ, තමන්ව ඝාතනය කරන්නට කළ කුමන්ත්‍රනයෙන් බේරී ඒ ප්‍රදේශයෙන් ඉවත්ව ගියහ. මෝසස් හා ජේසු අතර මේ වැනි සමානකම් නැති අතර, තව වැදගත් කරුණු ද ඇත. උදාහරණයට, ස්වභාවික උපත, පවුල් ජීවිත, මෝසස් හා මුහම්මද්ගේ මරණය, (ජේසු මැරුනේ නැත.) ජේසු තුමාව, එතුමාගේ අනුගාමිකයෝ වක්තෘවරයෙක් ලෙස පමණක් නොව දේව පුත්‍රයෙක් ලෙසත් සලකයි. එහෙත් මෝසස් සහ මුහම්මද් වක්තෘවරුන් ලෙසම පිළිගනු ලැබූ අතර, ජේසූස් වහන්සේද වක්තෘවරයෙක් ලෙස මුස්ලිම්වරු සලකති.
බලාපොරොත්තුවූ වක්තෘවරයා අරාබි දේශයෙන්ම පැමිණිය යුතුය.
වීතීය කථාව 33¦1-2 —දෙවියන් වහන්සේගේ මනුෂ්‍යාවූ මෝසස් තමාගේ මරණයට ප්‍රථමයෙන් ඊශ්‍රායිල් පුත්‍රයාට කලාවූ ආශිර්වාදය මෙයයි. ඔහු මෙසේ කීවේය, ස්වාමින් වහන්සේ සිනායිහි සිට ආසේක (දේව නිවේදනය) සෙඉර් සිට ඔහු හවුන් කෙරෙන් උදාවූසේක (ජෙරුසලම් ළඟ තිඛෙන සෙඉර් යන ගම්මානය විය හැක) උන්වහන්සේ පාරාන් කන්දෙන් බැබළුනුසේක්.˜ උප්පත්තිය 21¦21 සඳහන් කරන පරිදි පාරාන් වනයේ දී ඉස්මයිල් පදිංචිවුනේය. —ඔවුහු පාරාන් නම් වනයේ වාසය කළෝය. (සවුදියේ මක්කම විශේෂයෙන් සඳහන් වී ඇත).

ඇත්ත වශයෙන්ම :ණසබට න‍්පැි ඪැරිසදබ- බයිබලයේ ගීතාවලිය 84¦ 4-6 වාක්‍යවල —ඔවුහු බක්කා මිටියාවත මැදින් යමින් එය උල්පත් ඇති ඉඩමක් කරගනිති. වර්ෂාවන් එහි තටාකවල් පුරවති.˜ කියා පවසයි. (බක්කා කියන්නේ මක්කමේ තවත් නමකි.)

යෙසායා 42¦ 1-13 දක්වා වාක්‍යවල, දෙවියාගේ හිතට පි්‍රයවූ තැනැත්තා හා වක්තෘවරයා ගැනද, ධීපයෝ බලා සිටි ව්‍යවස්ථා හා විනිශ්චය ගෙන ඔහු එන බවද, —පොලොවෙහි විනිශ්චය පිහිටුවන තුරු ඔහු දුර්වල නොවන්නේය. අධෛර්ය නොවන්නේය.˜ කියා පවසයි. විශේෂයෙන් වාක්‍ය 11. මෙම තැනැත්තා සහ කේදාර්ගෙන් පැවතු අය සමඟ ඇති සම්බන්ධ ගැන පැහැදිළි කරයි.

යෙසායා 42¦ 11 කාන්තාරය සහ එහි නගරවල්ද කේදාර්වරුන් වාසය කරන ගම්ද ශබ්දනගන්වා.˜ කියයි. මෙහි සඳහන් වන කේදාර්වරු කවුද?

උප්පත්ති 25¦ 12-13 අනූව —අබ්‍රහාම් නිසා වැදු අබ්‍රහාම්ගේ කුළුඳුල් පුත්‍රයාවූ ඉශ්මායිල්ගේ පරම්පරාව මෙය. ඉශ්මායිල්ගේ කුළුඳුලාවූ කිබායෝත්, කේදාර්, අද්දඛෙයාල් ……˜ මුහම්මද් තුමා පැවතුනේ කේදාර්ගේ පරම්පරාවෙන්ය.

මුහම්මද් මක්කම සිට මදීනාවට බැහැර යෑම ගැන බයිබලයේ අනාවැකිය පහළවුනාද? හබක්කුක් 3¦3 දෙවියන් වහන්සේ තේමාන් සිටද ජේ. හේස්ටිං ගේ බයිබල ශබ්ද කෝෂය සඳහන් වන පරිදි මදීනාවට උතුරට තිඛෙන වතුරුවල (ෙක‍ෂ්ම භූමිය) ශ+~තැනත් වහන්සේ පාරාන් කන්දේ සිටද එනසේක, සතුරු උවදුරෙන් මිදෙන්නට පාරාන් (මක්කම) සිට මදීනාවට බැහැර ගියේත් එහිදී ඉතාමත්ම සතුටින් පිළිගනු ලැබුවේත්, මුහම්මද් තුමා හැර වෙන කිසි කෙනෙක්ද?

සැබවින්ම වක්තෘවරයා සහ එතුමාගේ පලවා හරිනු ලැබූ අනුගාමික පිරිස ගැන යෙසායා 21¦13-17 පැහැදිලිව පවසයි.

අරාබිය ගැන දිව්‍ය ප්‍රකාශනයෙහි, බද්ර් යුද්ධය ගැනද, ඒ අවස්ථාවේ සුදුසු අවි ආයුධ නොගත් විශ්වාසවන්තයෝ ඉස්ලාමය විනාශ කරන්නටත්, ඉස්ලාමයට හැරුනු කේදාර් (තමාගේම) ජාතීන්ට තර්ජනය කරන්නටත් ආ, කේදාර්ගේ බලගතු ජාතීන්ට පුදුම ලෙස පරාජයට පත් කරන බවත්, අනාවැකිය පළ කරයි.
කුර්ආන් ගැන බයිබලය අනාවැකිය පැවසුවාද?
වර්ෂ 23ක් මුළුල්ලේම දේව වචන මුහම්මද් තුමාගේ දිවෙහි තබනු ලැබුනි. කුර්ආනයේ කතෘ මුහම්මද් නොවේ. දේව දූත ගබ්රියෙල් මගින් කුර්ආනය කියාදී, තමාට ඇසුනු වචන නැවත කියන ලෙස මුහම්මද්ට පවසන ලදි. මෙම වචන ඇසූ අය ඒවා මතකයේ තබා, ලිඛිතව සටහන් කරගත්තේ මුහම්මද් තුමාගේ ජීවිත කාලය දී සහ එතුමාගේ නියෝගය මතය.

ඊශ්‍රායිල් ජාතීන්ගේ සහෝදර අතරින් (ඉස්මයිල්ගේ ජාතිය) පැමිණෙන —මෝසස් හා සමාන˜ අනාගත වක්තෘවරයා ගැන විස්තර කරන විට, —දේව වචන ඔහුගේ කටේ තබන බවත්, දෙවියාගේ නමින් ඔහු කථා කරන බවත් වීතීය කථාව 18¦18-20 දී සඳහන්වුනේ වැරදීමකින්ද? —මම ඔවුන්ගේ සහෝදරයන්ගෙන් නුඹ (මෝසස්) හා සමාන අනාගත වක්තෘ වරයෙකු ඔවුන්ට නැගිටුවාදී, මාගේ වචන ඔහුගේ මුඛයෙහි තබන්නෙමි. මා ඔහුට අණ කරන සියල්ල ඔහු ඔවුන්ට කියන්නේය. මාගේ නාමයෙන් ඔහු කථා කරන මාගේ වචනවලට ඇහුම් කන් නොදෙන කිසිවෙක් ඇත්ද මම ඔහුගෙන් පළිගන්නෙමි˜

ශ=. යොහොන් 16¦13 දී, එසේ වී නමුත් උන්වහන්සේ, එනම් සැබෑකමේ ආත්මයානන් වහන්සේ ආ කල උන්වහන්සේ මුළු සත්‍ය කරා නුඹලාට මඟ පෙන්වනවාසේක. මක්නිසාද උන්වහන්සේ තමන්ගෙන් උපදවා කථා නොකර, උන්වහන්සේ අසනදේ කියා, පැමිනෙන්ට තිඛෙන දේ නුඹලාට ප්‍රකාශ කරනසේක. ජේසුස් වහන්සේ, තමාට පසුව පැමිණෙන —සැනසිලි කාරයා˜ ගැන අනාවැකිය ප්‍රකාශ කළදේ පවා අහම්ඛෙන් සිදුවූ දෙයක්ද?

යෙසායා 42¦ 10-11 —ස්වාමින් වහන්සේට අළුත් ගීතිකාව…˜ හා කේදාර්වරුන්ගෙන් පැමිණෙන අනාගත වක්තෘවරයා සම්බන්ධ කළේ අහම්ඛෙන්ද? යෙසායා 28¦11 —උන්වහන්සේ වියොවුල් තොල්වලින්ද, වෙන භාෂාවකින්ද මේ සෙනගට කථා කරනවා ඇත.˜ කියා පැහැදිලිව අනාවැකිය කියයි. මෙම ඡේදය නිසියාකාරව විස්තර කළේ, මුල් වතාවට තමාට කුර්ආනය පහළවූ විට මුහම්මද් තුමාට ඇතිවූ භීතිය හා අසහනයයි. තවත් වැදගත් කරුනක් නම්, කුර්ආනය නිකුත් වුනේ අවුරුදු 23ක කාලයක් තුල කොටස් වශයෙනි.

යෙසායා 28¦10 මේ ගැන පැහැදිලි කළේ —මක් නිසාද අණ පිට අණය. අණ පිට අණය, පනත පිට පනතය, මෙහි ටිකක්ය, එහි ටිකක්ය.˜ කියා සඳහන් කරමින්ය.
එම අනාගත වක්තෘවරයා – සැනසිලිකාරයා මුහම්මද් තුමායæ
වීතීය කථාව 18¦18 සඳහන් මෝසස් හා සමාන අනාගත වක්තෘවරයාගේ පැමිණීම ගැන ඊශ්‍රායීල් ජාතිකයෝ ජේසු තුමාගේ කාලය දක්වාම බලාපොරොත්තුව සිටීහ. යෝහන් ෙඛෟතීස්ත පැමිණි විට එතුමාගෙන් —ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේද?˜ කියා විමසුවෝය. එතුමා —නැහැ˜ කියා පැවසුවේය. එවිට, —ඔබ එලීයා දැ?˜ යි විමසුවේය. එයටත් —නැතැයි˜ කීවේය. එවිට වීතීය කථාව 18¦18 සඳහන් වන කෙනෙකු බව සලකා —ඔබ එම අනාගත වක්තෘවරයාද?˜ කියා ප්‍රශ්න කළහ. එයටත් පිළිතුර —නැත˜ යමින්ම විය. (ශ=. යොහාන් 1¦ 19-21

ශ=. යොහාන් ඡේද 14,15 හා 16 තමාට පසුව පැමිණෙන සහනකරු නොහොත් :ඡ්ර්ජකැඑැ- ගැනද, තවත් සහකරුවෙක් ලෙස ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් ඔහු යවනු ලබන බවද, තමාගේ අනුගාමිකයන්ට දරාගන්නට නොහැකිවූ අළුත් දේවල්, මෙම සහකරුවා උගන්වන බවද, ජේසූස් වහන්සේ පැවසූසේක, මෙම සහනකරු —සැබෑකමේ ආත්මයක්˜ ලෙස හඳුන්වා දී ඇති අතර (මුහම්මද් තුමාගේ නමක් වන අල් අමීන් විශ්වාසයට භාජනය වූ තැනැත්තා – සමග එය සැසඳේ). ශ=. යොහාන් 14¦26 දී සහනකරුවා ශ=ද්ධ ආත්මාව බව හඳුන්වා දෙයි. නමුත් ශ=ද්ධ ආත්මාව යන තනතුරු සමග, සහනකරුවා ගැන ජේසූස් වහන්සේ හඳුන්වා දී ඇති විස්තර කිසිසේත් නොසැසඳේ. මෙම විෂය සම්පූර්ණයෙන් පැහැදිළි නොවන කරුණක් ලෙස පිළිගත යුතුයයි ජේ. හේස්ටිං ගේ බයිබල් ශබ්ද කෝෂයේ ලියවී ඇත. ඇත්ත වශයෙන්ම පුරාන කි්‍රස්තියානු භක්තිකයන් බොහෝ අය සහනකරුවා මනුෂ්‍යයෙක් බවත්, ආත්මාවක් නොවන බවත් දැන සිටි බව ඉතිහාසය කියයි. ඉහත සඳහන් කරුණු වලින්, ජේසු තුමා විසින් සඳහන් කළ- බලාබපොරොත්තුවූ සහනකරුවා පිළිබඳ පැහැදිලි විස්තරවලට පිටස්තරව සමහර අය දුන් විග්‍රහ ගැන අවබෝධ කරගත හැක.

ස්වාමීන් වහන්සේ විසින් ජේසු තුමාට පසු යවන ලද සහනකරු, උදව්කරු, අවවාදකරු, මුහම්මද් තුමාය. එතුමා ජේසුස් වහන්සේ ගැන සාක‍ෂි දරා, ජේසුස් වහන්සේගේ කාලයේ පිළිගත නොහැකිවූ අළුත් කරුණු ඉගෙන්වූවේය. තමාට ඇසුනු දේ පවසා, ආරක‍ෂා ලැබූ තමාගේ ඉගැන්වීම් මගින් විශ්වාසිකයන්ගේ හදතුල ජීවත්වන්නේය. මෙම ඉගැන්වීම් සදාකල් පවතී. මක්නිසාද එතුමා ස්වාමීන් වහන්සේගේ අවසාන වක්තෘ සහ ආරක‍ෂා කරනු ලැබූ සත්‍ය මාර්ගය ඔස්සේ මුළු මිනිස් සමාජයම එක්රැස් කළා වූ සර්වලෝක පණිවුඩකරු නිසාය. වීතිය කථාව 18¦ 22 සත්‍ය අනාගත වක්තෘ හා අසත්‍ය අනාගත වක්තෘ අතර මෝසස් තුමා විසින් පෙන්වන ලද වෙනස්කම තහවුරුවුනේද මෙම අනාගත වක්තෘවරයා පැවසූ අනාවැකි සියල්ල, අන්තිම අකුරු දක්වාම සිදුවෙමින්ය.

ශ=. යෝහාන් 16¦ 8-11 දී කියවූ පරිදි, මෙතුමා පාපය ගැනද, ධර්මිෂ්ඨය ගැනද, විනිශ්චය ගැනද ලෝකයාට අඟවා දෙනුසේක.
ආගමික නායකත්වයේ වෙනසක් සිදුවන බව අනාවැකියක් තිබුනාද?
ඊශ්‍රායිල් ජාතීන්ගෙන් පැමිණුනු අවසාන වක්තෘවරයා වන ජේසුස් වහන්සේව එතුමාගේ ජාතිකයන් ප්‍රතිෙක‍ෂ්ප කලායින් පසුව, ඉස්මයිල්ව මහා ජාතියක් වශයෙන් පත්කරන බව දුන් දේව පොරොන්දුව ඉෂ්ටවෙන්නට අවස්ථාව එළඹුනි. උප්පත්ති 21¦ 13,18.
ශ=. මැතිව් 21¦ 19, 21 දී ඵල නොදැරු අත්තික්කා ගහට අවුරුදු 3 ක කාලයක් කල් දී, එල නොදුන් හෙයින් එම ගහ ඉවත් කරන බව ජේසු තුමා කථාකලේ (වක්තෘවරුන්ගේ පරපුර ගැන බයිබලයේ සඥාව තමාට අවසාන වශයෙන් ලැබුනු අවස්ථාවවූ වර්ෂ තුන ගැන සඳහන් කරමින්ය.

ශ=. මැතිව්, 21¦ 43 දී —එබැවින් නුඹලාට මම කියමි. දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය නුඹලාගෙන් අහක්කොට එහි ඵල උපදවන ජාතියකට දෙනු ලබන්නේය.˜ කියා ජේසුස් වහන්සේ පැවසූසේක. එම ජාතිය ඉස්මයිල්ගේ පරම්පරාවෙන් එන බවට —එපා කළ ගල ප්‍රධාන ගල කරනු ලැබීය˜ යි ශ=. මැතිව් 21¦ 42 දී කියවූ එම ජාතිය, ඒ කාලයේ සිටී ඉතා බලගතු ජාතීන්ට විරුද්ධව නැගී සිට ජයගත්තේය. මෙයද යේසූස් වහන්සේ ශ=. මැතිව් 21¦ 44 දී පැවසුවේ, මේ ගල පිට වැටෙන්නා පොඩිවී යන්නේය. නමුත් එය යමෙකු මත වැටුනොත් එය ඔහු දූවිලි මෙන් සුනු විසුනු කර දමන්නේය˜ ලෙසය.
නොසිතු අයුරින් සිදුවූ කරුණු ද?
මෙහි සඳහන් බයිබලය අනාවැකි සියල්ල තනි තනිව හා එක්රැස්ව පෙන්වන කරුණු වැරදී අවබෝධ නිසා විය හැකිද? එසේ නැත්නම්, මේ වාක්‍ය හා පරිච්ඡේද සියල්ල එක්රැස්ව නොකැඩි පැහැදිලිව පෙන්වන්නේ ඉතිහාසයේ මාර්ගය වෙනස් කළ මුහම්මද් තුමා වැනි තැනැත්තෙකුගේ පැමිණීමේ සත්‍ය භාවයද? අනාගත වක්තෘවරුන් පැවසූ, බයිබලයේ නොයෙක් ඡේදවල සඳහන් අනාවැකි සියල්ලම නොසිතු අයුරින් සිදුවූ කරුණු බව තීරණයක් ගැනීම සාධාරණද? එසේ නම් මවිතයට හේතුවන, නොසිතු අයුරින් සිදුවූ තවත් කරුණක් ගැන බලමු. —පාරාන් කන්දෙන් බැබලූනු උන්වහන්සේ, දස දහසක් ශ=ද්ධවන්තයන් අතරේ සිට ආසේක˜ (වීතියේ කථාව 33¦ 2 කියන තවත් ළකුණක් වූයේ මුහම්මද් තුමා උපන් ස්ථානය වන පාරාන් (මක්කා) කන්දට, එහි ඉතිරිව තිබුනු දේව පිළිම සියල්ල විනාශ කරන්නට, ලේ බින්දුවක් වත් නොසලා ජයග්‍රාහි ලෙස පැමිණී අවස්ථාවේ, එතුමා සමග පැමිණි විශ්වාස වන්තයන්ගේ ගණන දස දහසකි.

වීතිය කථාව 18¦ 19 මොසස් තුමාගේ වචනයෙන් දෙවියන් වහන්සේ කථා කරමින්˜ මාගේ නාමයෙන් ඔහු කථා කරන මාගේ වචනවලට ඇහුම්කන් නොදෙන කිසිවෙක් ඇත්ද, මම ඔහුගෙන් පලිගන්නෙමි˜ යි කීසේක.

පි්‍රය සහෝදරවරුනිæ

සත්‍ය තාවයේ ආලෝක ඔබේ හදේ හා සිතුවිල්ලේ බැබලේවා. එම ආලෝකය ඔබේ මේ ජීවිතයේ සාමය හා සත්‍යතාවයටද මතු ජීවිතයේ සදහටම පවතින සතුට සහ සහනයට මඟ පෙන්වන්නෙක් වේවා.
අසීමිත කරුණාව හා දයාව ඇති අල්ලාහ්ගේ නාමයෙන්.
කිනම් පුද්ගලයෙක් වේද ජීවිත ගමන දෙවරක් ගිය එවන් පුද්ගලයෙකු ගැන ඔබ අසා තිබේද? පසුකර ආ ජීවන මාවත දෙස හැරී බලමි. එවිට මා හද තුල නැගෙන්නේ උඩංගුව නොව ඉමහත් තෘප්තියයි.

ස්ථීරවූ ජීවිත මාවතකට පැමිණ, මා ආවූ ජීවිත ගමන ලූහුඬින් මෙසේ ආරම්භ කරමි. මාහට දෙමාපියන් දැමූ නාමය, —අළුදුරගේ අයිවස් ඇනක්ලීටස් ප්‍රනාන්දු ගුණසේකර˜ ය. මා ඉගෙන ගත් පාසැල් අතර මුල්ම පාසැල මිහිඳුපුර මහා විද්‍යාලයයි. මාගේ ආගම කතෝලික වූවද මා ඉගැනීම ලැබුවේ බුද්ධ ධර්මයයි. එහි ගුරුතුමා වූයේ දීගල්ලේ සුමිත් හිමිය.

මාගේ ජීවිතයේ මුලින්ම වෙනසක් වූයේ 1990 දීය. එනම් කි්‍රස්තියානි ආගමින් ඈත් වී බයිබල් සමාගමට බැඳීමයි. එයට හේතුවූ මූලික සාධක නම් රූප වන්දනාවයි. ඉන් පසු මා එය අධ්‍යයනය කිරීමේදී දිනපතා බයිබලය කියවීමට අත්‍යවශ්‍ය විය. මෙසේ කියවන විට මාගේ මනසට නොයෙකුත් ප්‍රශ්න නැෙඟන්නට විය. මම රැකියාව සඳහා සවුදි අරාබියාවට පැමිණී මුල් කාලය තුල, මගේ බයිබලය තවත් කියවන්නට පුරුදුවිමි. සවුදියේ මාගේ සවනට යොමුවූ දෙවියන් යැදීමේ හ~ මාගේ ජීවිතය අළුත් මාවතක් කරා ගෙනයයි කියා මම නොදැන සිටියෙමි. සවුදි ජනතාව අදහන ඉස්ලාම් ආගමේ අර්ථ සොයන්නට මම තැත් කළ විට, අප ආයතනයේ ඉන්ජිනේරු —අබ්දුර් රහ්මාන් අල් දර්විස්˜ යන අරාබි ජාතිකයෙක් මට සහය විය. ඔහු රියාද් නගරයේ ඉස්ලාම් මධ්‍යස්ථානයට මාව ගෙනගොස් එහිදී කිහිප දෙනෙක් හඳුන්වා දුන්නේය. මේ අය අතර ඉන්දියානු හා ලාංකිකයන්ද වූහ. මේ අය, ඉස්ලාම් ආගම වන සත්‍ය මාර්ගය, බයිබලය තුලින්ම මාහට පෙන්වා දුන්හ. බයිබලය කියවන විට මා හද තුල නැගුනු ප්‍රශ්න සියල්ලටම, ඉස්ලාම් මට පැහැදිලි පිළිතුරු දුනි. සත්‍ය මාවත ඔස්සේ ගමන් කිරීමේ ඒක මතික තීරණය ගැනීමට හය මසක් මට ගතවූවද, අවසානයේ මම ගත් තීරණය සත්‍ය හා සාමය කරා යන මාවතක් බවට මා තුල කිසිදා සැකයක් නැත.

ඇත්තෙන්ම, ඇස්පෙනෙන අපට සඟවන ලද දේවල් සඟවා. අරුත් වෙනස්කරන දේවල් බලා ගැනීමට පූජකයින් ළඟට යෑමට වඩා, අපගේ බුද්ධිය මගින් (සත්‍යවූද ස්ථීරවූද මාර්ගය) අපගේ ධර්ම ග්‍රන්ථවල නියම තේරුම බැලීම තුලින් සත්‍යවූද ස්ථීරවූද මාර්ගය අපට දැක ගත හැකිය. ආගම පාවාදෙන්නන් ලෙස හඳුන්වන්නේ, නියම සත්‍ය ලෝකයාට නොපෙන්වා, තම කුස පුරවාගන්නට ආගම්වල සත්‍ය සඟවන අය බවත්, ස්වභාවිකව උපතින් ලැබුනු නුවණින් ප්‍රයෝජන අරන් සත්‍ය මාර්ගය සොයා ගමන් කරන අය නොවන බව අල්කුර්ආන් මෙසේ සඳහන් කරයි:

—දෙවියන් (අල්ලාහ්) විසින් තමාගේ පූර්ව ශාස්තෘවරුන් මඟින් එවූ ධර්ම ග්‍රන්ථයන්හි එන අණපනත් සඟවමින් සුළු ලෞකීක ලාභ ප්‍රයෝජන සඳහා ඒවා පාවා දෙන්නන් කරන්නේ, ගින්නෙන් තමාගේ බඩ පුරවා ගැනීමකි. අවසාන (විනිශ්චය) දිනයේදි, අල්ලාහ් ඔවුන්ට කථා නොකරනු ඇත. ඔහු ඔවුන් පාරිශ=ද්ධ නොකරනු ඇත. ඔවුන්ට ලැඛෙන්නේ දරුනු දණ්ඩනයයි. ඔවුහු මඟ පෙන්වීම කැපකොට ඒ වෙනුවට ඔහුගේ දණ්ඩනය මිලදී ගත් පිරිසකි. ඔවුහු අපාගින්නට නිර්භයද? අල්ලාහ් සත්‍ය ධර්ම ග්‍රන්ථ ඒවා තිබියදීත් එහි විෂමතා සෙවූ නිසා, ඔවුහු සත්‍යයෙන් බොහෝ ඈත්වය.˜

බයිබලය තුල අන්දමන්ද වූ මා තෝරා බේරා දීමෙන්, තෝරා බේරා ගැනීමෙන් පසු, මා දුටුවා, කි්‍රස්තුස් වහන්සේ උපතින් ඉස්ලාම්වූද දෙවියන්ගේ ව්‍යවස්ථා අනූව ජීවත්වූ බවද බයිබලය තුලින් හෙලිදරව් කරන පාඨ කීපයක් ඔබේ ප්‍රයෝජන සඳහා පහත සඳහන් කරමි.

ශ=. යොහොන්, :17ථ 3-ල  :5ථ 30-ල  :20ථ 19-ල  :20ථ 26-ල  :1ථ 24-25-ල  :14ථ 16-ල  :15ථ 26-ල  :16ථ 7- 13-ග

ශ=. මැතිව්, :10ථ 17-19-ල  :12ථ 28- 30-ල  :26ථ 39-ල  :7ථ 21-ල  :14ථ 23-ල  :4ථ 2-ල  :5ථ 29- 30-ල  :6ථ 1-ග

ශ=. ලූක්, :6ථ  12-ල :11ථ 2-ල  :12ථ 21-ල  22ථ 41ල 42-ග

කි්‍රස්තුස් වහන්සේගේ වචන කාලීන වූ බවද, එතුමා ඉස්ලාම් ධර්මයේ නීති අනුගමනය කල බවද, ඉහත සඳහන් පරිච්ඡේද කියවීමෙන් ඔබට වැටහෙනු ඇත.

අද පවතින බයිබලය අකා මකා ඇති වාර ගණන 50,000 කට අධික බව 1991 ,Aඅ්නැ, සඟරාවේ —යෝහෝවා විට්නස්˜ විසින් පලකර ඇත. අද දකින්නට ඇති බයිබලය තුල ඉහත සඳහන් පාඨ දකින්නට හැකිවේද?

ඉස්ලාම් ආගමේ ප්‍රධාන කුළුණ ලෙස හැඳින්වෙන පාඨය බයිබලය තුලින්ම මම දුටුවෙමි. —වඳින්නට එකම සුදුස්සා දෙවියාය˜. ශ=. යොහාන් 17¦ 3 එ පමණක් නොව පැමිණෙන්නට සිටින අනාගත වක්තෘවරයාගේ නමින්ම සඳහන් කර ඇති පාඨය හීබෘෘ බයිබලයක් තුලින් ගීතාවලිය 5¦ 15 හි මා දුටුවෙමි. බයිබලය තුල ඇති කි්‍රස්තුස් වහන්සේගේ වචන දෙස බලන විට මුහම්මද් නබි තුමාට අනාවරණය කරන ලද අල්කුර්ආන් දෙවියන් විසින් පහල කරන ලද බවත්, මිනිසාගේ ගැලවීමේ මාවත පෙන්වන්නට එවන ලද අවසාන මාර්ගෝපදේශක මුහම්මද් තුමා බවත් පැහැදිලිවේ. අල්කුර්ආනයද මෙය සනාථ කරයි.

බයිබලයේ අවසාන පරිච්ඡේදයේ මෙසේ සඳහන්වේ. —යමෙක් මේ වචනවලට යමක් එකතුකරන්නේ නම්, දෙවියන් වහන්සේ මේ පොතේ ලියන ලද පීඩා ඔහුට එකතු කරන සේක. යමෙක් මේ අනාගත වාක්‍ය පොත වචන වලින් යමක් අහක්කරන්නේ නම්, මේ පොතේ ලියා තිඛෙන ජීවන වෘක්ෂයෙන් ඔහුගේ කොටස අහක් කරනු ලබන්නේය.˜

මේ අනූව බලන කල, සත්‍ය සඟවන්නට උත්සාහ කරන නායක පූජකයන්ට දෙවියන්ගෙන් ගැලවීමක් තිබේද? එමෙන්ම ඒ නායක පූජකවරුන් සත්‍ය කි්‍රයාවේ යෙදෙනවා නම් අද ලෝකයට ජීවනාලෝකය මිස ලෝකය තුල අගාදයට යන ජීවිත බිහි නොවේ. කෙසේ වෙතත් අද ලෝකයේ ජීවත්වන මිනිසාගේ උඩඟ=කම නිසා පරිහානියට යමින් පවතින ජීවිතවලටත් උදාවන අද දවස තුල බිහිවන දරුවා පවා සදාකාලීක ජීවිතයක් කරා යා හැකි නියම ගුණ දහම් පෙන්වාදීමට වැඩි හිටි අය ආගම ගැන සොයා දැනගැනීම වැදගත් වේ. ඒ අනූව බලන කල කි්‍රස්තියානි ආගම, බුද්ධ ධර්මය, හින්දු ආගම යන ආගම් තුල පිළිපැදිය හැකි ගුණ ධර්ම ඇතත් ඒවා පැටලිලි සහිතව මිනිසා අවබෝධයට ගෙන ඇති අතර, ඒවායේ නියම අරුත් පාලක පූජකයින් විසින් නොපෙන්වා දීම නිසා, මිනිසා අද සම්පූර්ණවූ ආගමක් නොදත් හෙයින් මං මුලාවූ උන්මත්තිකයින්ට වඩා අන්තය. කෙසේ වෙතත්, පිළිපැදිය හැකි වන ආගම් අතර සම්තෘප්ත ආගම වූවද එකම දේව වචනය වූ මිනිසා සෘජු මාවතක් කරා ගෙන යන්නාවූ එකම ආගම ඉස්ලාම් බව මා දුටුවා.

අස්ථීරවූ ලෝකයේ මිනිසාගේ ජීවිතය ඉතා ආශ්චර්්‍යජනක වූවද, එය සොහොනක් බදු වීමට ප්‍රධාන හේතුව යටහත් පහත් කමක් නැතිවීමය. පොලොවට පස්වන කාගෙත් කිසිදු වැඩක් නැත. මට මෙන් ඔබටත් ලැබී ඇති ජීවිතය සදාකාලික ලෝකයක් කරා ගෙන යන්නේ කෙසේද? ලෝකයේ දූෂනය, හොර මැරකම්, භයානක ලෙඩ රෝග, අසමගකිම, පවතින්නේ ඇයිද? මෙවන් ලෝකයක ජීවත් වන අපට සදාකාලික ලෝකයක් කරා යා හැක්කේ කෙසේද? එවන් පැනයන්ට දිය හැකි එකම පිළිතුර ඉස්ලාම් ආගමයි. ඒ බව වැටහෙන්නේ, ඔබ ඔබේ ලෞකීක පරිසරයෙන් ටිකක් ඈත්ව, එකම දේව වචනය සඳහන් වී ඇති අල්කුර්ආනය දෙස මැනවින් බැලීමෙනි.

කෙසේ වෙතත් මා ගත කල ජීවිත කාලය තුල, මා ලබාගත් ජයග්‍රහන අතර, විශාලතම ජයග්‍රහනය මා ඉස්ලාම් ආගම වැළඳ ගෙන, එහි නැගෙන්නාවූ නීතීන් අනූව ජීවත්වීමට වෙර දැරීමයි. අද ලෝකයා අහස් තලයන්, පොලෝ තලයන්, දැන සිටිති. නමුත් නියම සත්‍ය පෙනෙන්නට තිබියදී, එය අනුගමනය නොකරන්නේ මන්ද?

ජීවිතය උභතෝකෝටික ප්‍රශ්නයක් ලෙස සිතා කි්‍රයා කරන මිනිස් සමාජයට විසඳුමක් සොයාගත හැකි ස්ථීරවූ ආගම ඉස්ලාම් ආගම බව ස්ථීර වශයෙන් මට කීමට පුළුවන. උදාවන සෑම මොහොතකම අල්ලාහ් තආලා ඔබට මඟ පෙන්නුම් කෙරේවා.

මෙයට,
දෙවියන්ට පමණක් යටත් වූ
අබ්දුර් රහ්මාන්

Leave a Reply

Your email address will not be published.