ඉස්ලාමීය සිංහල පොත්!

කාන්තා පිරිසිදුකම!

 

ඉස්ලාමීය පොත් සිංහලෙන්:

මුස්ලිම් ස්ත‍්‍රීයට ග‍්‍රන්ථයක්

මුස්ලිම් ස්ත්‍රියට ග්‍රනථයක්

ස්ථීර පැවැත්ම සදහ මගපෙන්වීම්

දයාබර අම්මේ

අදුරෙන් එළියට

අවසාන දිනය

ඉස්ලාම් දහමට මගක්

ඉස්ලාම් නීති රීතින් හා සාරධර්ම

ඉස්ලාම් හැදින්වීමක්

ඉස්ලාමයේ ප්‍රධාන පාඩම්

ඉස්ලාමයේ මුලික ප්‍රතිපත්ති

ඉස්ලාම්හි කාන්තා පිරිසිදුකම

ඉස්ලාම්හි යහපත් ගුණධර්ම

ඉස්ලාම්හි වන්දනාමාන ක්‍රමය

ඉස්ලාමීය නීති ව්‍යූහය

 

 

ඔබේ ප්‍රතිපත්තිය ගන්න

ක්‍රිස්තියානි මුස්ලිම් සංවාදයක්

 

කිතාබ් අත්තව්හීද්

දයාබර අම්මේ

 

 

 

නබි තුමාගේ ජීවිතය

පවෙන් ඉවත්වන්නේ කවදාද

පාපොච්චාරණය

 

 

පිරිසිදුකම හා නැමදුම

 

 

 

 

මිනිසාගේ වාදගත්කම

මුස්ලිම් අත්පොත

මුස්ලිම්වරුන් සදහා මාර්ගෝපදේශයක්

මුහර්රමාත් මිනිසුනේ මේවායෙන් ඉවත් වන්න

 

ලා ඉලාහ ඉල්ලල්ලාහ් හි තේරුම

විශ්වාසයෙහි අර්ථ විවරණය

සත්‍ය ආගම

සලාතය

සෞභාග්‍යමත් ජීවිතයක් සදහා

හජ් සහ උම්රා

හිජාබ් එහි අවශ්‍යාතවය කුමක්ද

13 thoughts on “ඉස්ලාමීය සිංහල පොත්!”
 1. I reverted to Islam nearly 2 years ago. Al Hamdullillah. I keen to take knowledge about Islam. Now this is my favorite subject.

 2. මෙම වෙබ් අඩවිය මම ඉතාම ප්‍රිය කරමි.ස්ලාම් දහම පිලිබඳව සිංහලෙන් අපව දැනුවත් කිරීමට ඔබ සැම කරන මෙහෙය වෙනුවෙන් අල්ලාහ්ගෙන් ආශීර්වාද පතමි.හැකි විටක “ශේතාන්” පිළිබඳව සුවිශේෂී ලිපියක් ඉදිරිපත් කරන්න.
  ස්තුතිය්

 3. ZINTHAN……
  AssalmuAlakum…….
  Did you got Riyalus Saleheen book in sinhala language.
  If not put some massage on this web,

 4. assalamu aleikum ! now i am living in kuwait and i am a student. when i am free i like to search this website. actually day by day you are entertaining educational letters so they are very important to all of students.so i would like to thank all of ur team and put new letters about new topics. allah bless u all.

 5. Assalam Alaikum warahamathullahi wabarakathu!
  MashaAllah good web side for me.
  jazakallahu khaira
  May Allah bless both of u

  Can I get manzil book (Meaning of sinhala)

  Aisha

 6. If not all I have to buy some of those books and please let me know if I could buy them in Kandy or any closer location. Thank you for your prompt response.

 7. කලාකරුවන්ගේ ප්‍රයෝජන සදහා ඉස්ලාමීය පොත් කට්ටලයක් ලබා දෙන්න

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *