යහ සමාජයක් සඳහා වූ ඵලදායී නායකත්වය! 

අපි නායකත්වය පිළිබඳ ව නිතර කතාකරන්නෙමු. ඒ පිළිබඳ ඉතාම සංක්ෂිප්ත අදහස් කිහිපයක් පහතින් දක්වා ඇත්තෙමු. 1. නායකයා යනු කවරෙක් ද? අපේක්ෂිත ඉලක්කයක් සාක්ෂාත් කරගැනීම උදෙසා ජන කණ්ඩායමක් කෙරෙහි දිරිගැන්වීමක්, පෙළඹවීමක්, මෙහෙයවීමක් කළ හැකි පුද්ගලයා

Read more

උතුම් සමාජයක නිර්මාතෘ මුහම්මද් නබි නායක තුමන් – (AV)

මෙලොවට බිහිවූ අති ශ්‍රේෂ්ඨ චරිතය වන අවසන් ශාස්තෘවරයා මුහම්මද් එතුමන්ට සාමය හා ශාන්තිය උදාවේවා පිළබඳවයි මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙරෙන්නේ. දිනය: 11-10-2010 ස්ථානය: හිරා තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය – කොළඹ ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 21.73 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio2/Utu-Chari.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 124.57 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/mamanithar.flv” /]

Read more

ශ්‍රේෂ්ඨ මිතුරෙකුගේ අවසන් හෝරාව!

ඉබ්නු ෂිමාසා (රලි) තුමන් විසින් දැනුම් දෙන ලදී. අම්රු බින් ආස් (රලි) තුමන්ගේ මරණාසන්න අවස්ථාවේ අපි එහි රැස්වී සිටියෙමු. ඒ අවස්ථාවේ එතුමා අධික වේලාවක් ඇඬුවේය.

Read more

ඉස්ලාමීය නිවස – වීඩියෝ/ඕඩියෝ

අපේ නිවසෙහි පිරිසරය ඉස්ලාමීය පරිසරයක් බවට පත් කිරීම අවශ්‍යතාවය පිළිබඳව මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු අනාවරණය කෙරේ. දිනය: 20-08-2009 ස්ථානය: අයි.පි.සි අක්රබියියා,අල්කොබාර්,සවුදි අරාබියාව

Read more
1 2