ඉස්ලාම් පනවන දඬුවම් නිසා වැරදි අඩුවෙයිද? වැඩිවෙයිද? -2

ඉස්ලාම් ලබාදෙන දඬුවම්වල සාධාරණත්වය එදා අරාබි දේශයේ කාන්තාරවාසීන් තිරිසනුන්වගේ කළ ද~ුවම් ක්‍රම දැන් අප ක්‍රියාත්මක කරනවාද? රුපියලක් දෙකක් සොරකම් කළ වරදට සොරෙකුගේ අතක් කපා දැමීම සාධාරණද? ශිෂ්ඨාචාරයේ ඉහලම ස්ථානයට පැමිණ සිටින වර්තමාන යුගයට ඒවා ගැලපේද?

Read more

ඉස්ලාම් ධර්මය සහ ධනවාදය

ධනවාදය ඉස්ලාමීය ලෝකයේ ආරම්භ වූවක් නොවේ. එහ අහම්බෙන් සිදු වූ යන්ත‍්‍ර නිෂ්පාදනයෙන් පසු යුරෝපයේ බිහි වූවකි. ධනවාදය ඉස්ලාමීය ලෝකයට ගෙන ආවේ එම ලෝකය යුරෝපීය ආධිපත්‍ය යටතේ පවත්නා අවධියකදී ය. එය දිළිඳු බව, නූගත්කම, ලෙඩදුක් හා නොදියුණු බව යන මේවායින් පීඩාවට පත්ව සිටි ඉස්ලාමීය ලෝකයට සංවර්ධන තරංග පංතීන් සමඟ ඇදී ආවේය. මේ නිසා ඉස්ලාම් ධර්මය, හොඳ නරක දෙකින් ම යුත් ධනවාදය […]

Read more
1 2