මිනිසා යනු කවරෙක්ද? – 12

සකස්කිරීම, ඉබ්නු මන්සූර් කුර්ආනයේ අඩංගු තවත් විද්‍යාත්මක සාක්ෂි කිහිපයක් විමසා බලන්නට ඔබට ගෞරවයෙන් ආරාධනා  කරන්නෙමු. අවුරුදු 1400ට පෙර කිසිම අයුරකින් මෙම කරුණු දැන ගැනිමේ හැකියාවක් මිනිස් දැනුමට නොතිබු අතර සැබැවින්ම මෙම සියළු කරුණු  ඉතා  නුතන විද්‍යාත්මක සොයා ගැනිම්ය. මෙවැනි භෞතික සාක්ෂි 1000 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් කුර්ආනයේ අඩංගු වි ඇත. මෙම අතිවිශාල භෞතික සාධක වලින් එකක්වත් නුතන විද්‍යාත්මක සොයා ගැනිම් වලට […]

Read more

දේව සංකල්පය මිථ්‍යාවක්ද? -02

අල්ලාහ් මෙසේ පවසයි: —(අපගේ නියමිත කාල සීමාවට මූසා (මෝසස්) පැමිණ ඔහු සමග ඔහුගේ ස්වාමි සම්භාෂණය කළ කල්හි මගේ ස්වාමිනිæ මා ඔබ දෙස බැලීමට මට ඔබ පෙන්වව යි කීවේය. මා ඔබට කිසිසේත්ම දැක නොහැක. එහෙත් මේ පර්වතය දෙස බලන්න. එය කිසිදු වෙනසක් සිදු නොවූහොත් ඔබ මා දකින්නේය. එවිට ඔහුගේ ස්වාමි පර්වතෙහි ප්‍රභාමත්වූ කල්හි එය සුනු විසුණු විය එවිට මූසා සිහි මුච්ඡාවිය. […]

Read more

ඉස්ලාම් සතු සුවිශේෂත්වයන්

ඉස්ලාම් දහම කිසිදු මනුෂ්‍යයෙකුගේ නමින් පිහිටුනු ආගමක් නොවෙයි. එය විශ්වයේ නිර්මාතෘ හා පාලකයා වන අල්ලාහ් විසින් මානවයාට පිරිනමනු ලැබූ ජීවන ක‍්‍රමයකි. එයින් තහවුරු වන වැදගත් කරුණ නම්: ඉස්ලාම් ආරම්භක මිනිසා පටන් පැවත එන ආගම බවයි.

Read more