මුස්ලිම්වරුන් දෙවියන්ට ලංවනවාද? ඈත් වනවාද? (Are Muslims Clinging to God? or staying away?)

අල් කුරානය පහළ වීමෙන් පසු වසර ගණනාවක් යන තුරුම නැමදීම හෝ අනෙකුත් අනිවාර්ය යුතුකම් ස්ථාපනය කොට තිබුනේ නැත. එම කාල වකවානුව තුලදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම සිදු කෙරුනේ දෙවියන් කෙරෙහි විශ්වාශය තහවුරු කර ගැනීම පමණි. කෙසේ වෙතත් ඉස්ලාමයේ ආරම්භ කාලයේදී නබිතුමාගේ අනුගාමිකයින් මුහුණ දුන් දුෂ්කරතාවයන් නිසා ඔවුන්ගේ ඊමාන් විශ්වාසය වඩාත් ශක්තිමත් කර ගැනීමට හැකි විය. 

Read more

අල්කුර්ආනය සහ නවීන විද්‍යාව (AV)

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය දේව ග‍්‍රන්ථයකි යන්න ඔප්පු කිරීමට විවිධ ජීවමාන සාධක අල්ලාහ් අල්කුර්ආනය තුළම තබා ඇත. ඒ අතුරින් විද්‍යාත්මක සත්‍යයන්ද එකකි. එළිදැක්වීම: සෙයිලාන් මුස්ලිම් තරුණ සංවීධානය දිනය: 04-07-2011 ස්ථානය: YMMA ශ‍්‍රවණාගාරය – කොළඹ ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 12.29 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio5/quran-sciance.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 156 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV4/quran-sciance.flv” /]

Read more