ඉස්ලාම් දහම මුස්ලිම්වරයෙකුගෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ කුමක්ද? (What Does Islam Expect from a Muslim?)

ඉස්ලාම් යනු සර්වබලධාරී අල්ලාහ්ගෙන් පහළ වූ දහමකි. මුස්ලිම්වරයෙකු යනු අල්ලාහ්ගේ කැමැත්ත අනුව  ජිවත්වන තැනැත්තා ය. මිනිසාට මෙම දහම් මාර්ගය පෙන්වා දීම සඳහා නබි වරුන් සිය ලක්ෂයකට වඩා මෙලොවට යවා තිබේ.

Read more

ඉස්ලාම් දහම අනෙක් ආගම් වලින් වෙනස් වන්නේ කෙසේද? (How is Islam different from other religions?)

ඉස්ලාම් අනෙක් ආගම් මෙන්ම මිනිසාට නිවැරදි මාර්ගය පෙන්වා දීම සඳහා පහළ වී ඇත. එහෙත් ආදම් නබිතුමාගෙන් ආරම්භ වන ඉස්ලාම් ආගම සම්පුර්ණ වන්නේ මුහම්මද් නබිතුමාට පහළ වූ අල් කුරානය හරහාය. ඒ අනුව කුරානය තුල කුරානයට පෙර පහළ වූ ආගම් ගැනත් සඳහන් වන්නේය.

Read more

මුස්ලිම්වරයෙකු වීම යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ කුමක්ද? (What does it mean to be a Muslim?)

මුස්ලිම්වරයෙකු යනු අල්ලාහ්ගේ කැමැත්තට සම්පුර්ණයෙන්ම යටත් වූ කෙනාය. මේ නිසා මුස්ලිම්වරයෙකු අල්ලාහ්ගේ අණ පිළිපදිමින් ඔහුට කෘත ගුණ දක්වමින් සියළු දෙනා අතර සාමය ඇති කිරීමට කටයුතු කළ යුතුය. කළහය ඇතිකරන තැනැත්තන්ව අල්ලාහ් ප්‍රිය කරන්නේ නැත. අල් කුරානයේ බොහෝ තැන්වල ඒ බව සඳහන් කොට ඇත. ඒ අනුව මුස්ලිම්වරයෙකු යැයි කියමින් භුමියේ කලහය ඇති කරන්නා අල්ලාහ්ගේ කෝපයට පාත්‍ර වනු ඇත.

Read more

ඉස්ලාමය කඩුවෙන් ව්‍යාප්ත වූවානම් එය සාමයේ දහමක් විය හැක්කේ කෙසේ ද ?

ජාත්‍යන්තර කීර්තියක් දිනා ඇති පිව් පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානය මගින් කරන ලද පර්යේෂණයක් අනුව 2015 සිට 2060 කාලය තුල දහම් වර්ධනයේ ප්‍රතිශතය අනුව ඉස්ලාමය 70% ක වර්ධනයක් ඇතිකර ගනු ඇතැයි ඇස්තමේන්තු කොට ඇත. නුතන ලෝකයේ සීඝ්‍රයෙන් ම වර්ධනයක් ලබමින් පවතින දහම ලෙස ඉස්ලාමය නම් කොට ඇත. මෙම වාර්තාගත වර්ධන වේගය කිසිදු ආකාරයක බලපෑමක් ඇති කොට කරන්නක් බව කිසිදු චෝදනාවක් දක්නට නොමැත.

Read more
1 2 3 17