මේ ගැන ඔබ සිතා බැලිය යුතුයි නොවේද? -1

මහා කාරුණික පරම දයාබර අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි ඔබට ද මට ද පමණක් නොව මෙළොව උපත ලද, ලබන සෑම ජීවියෙකුටම ජීවය ලබාදී එ් ජීවිතය පෝෂණය කරනූ ලබන්නේ සර්ව බල සම්පන්න අල්ලාහ් විසිනි. ඔහුට සියළු ප්‍රශංසා හිමිය. මා ප්‍රිය ඉස්ලාමීය සොයුර, සොයුරියනි! ඉස්ලාමීය ජන සමාජයකට උරුමකම් කියන ඔබ අනිවාර්්‍යයෙන්ම දැනුවත්ව සිටිය යුතු කරුනු කිහිපයක් පිළිබඳව ඔබේ මතකය අවධිකරවීමට මා අදහස් කරමි. එමෙන්ම ඔබට […]

Read more

1- අල්ලාහ් කෙරෙහිවූ විශ්වාසය (AV)

සෑම මුස්ලිමෙකුම අනිවාර්්‍යයෙන් විශ්වාස කළ යුතු කරුණු හය අතුරින් මුල්ම කරුණ අල්ලාහ් කෙරෙහි පිවිතුරු විශ්වාසයක් ගොඩනගාගැනීමයි. කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Read more

ඉස්ලාමීය මූලික ඉගැන්වීම්

ඉස්ලාමීය මූලික ඉගැන්වීම් සංස්කරණය: කැඳවීමේ හා මඟ පෙන්වීමේ කාර්්‍යාලය ජුෙබෙල්. පරිවර්තනය: මුහම්මද් අස්හර් මුහම්මද් යූසුෆ් මෙම කෘතිය මුස්ලිම්වරුන්ටද, විශේෂයෙන් නවක මුස්ලිම්වරුන්ටද ප‍්‍රයෝජනවත් වන අතර මුස්ලිම් නොවන අයට සංක්ෂිප්තවූ පරිපූර්ණ ඉස්ලාමීය දැනුමක් ලබාගනිමින් අල්ලාහ් (දෙවියන්*ගේ ආශිර්වාදය මැද්දේ සත්‍ය මඟ තෝරා ගැනීමට ඉවහල් වේ. ප‍්‍රකාශය: ජුෙබෙල් කැඳවීමේ හා මඟ පෙන්වීමේ කාර්්‍යාලය, තැ.පෙ. 1580, අල් ජුෙබෙල් – 31951. දුරකථන හා ෆැක්ස් අංක : […]

Read more