උපවාසයෙන් පසුවන කෙනෙකු දත්මැඳිය හැකිද?

උපවාසයෙන් පසුවන කෙනෙකු දත්මැඳිය හැකිද? යොසුරියකු යොමු කළ ප්‍රශ්නයකි මෙය උපවාසය ඉටු කරන බොහෝ අය අතර පවතින ගැටළුවකි. දත්මැඳීම නිසා උපවාසයට යම් හානියක් සිදුවෙයිද? “උපවාසය හැර ආදම්ගේ පුත්‍රයාගේ සියළු යාඥාවන් ඔහුට හිමිය, උපවාසය මට හිමි දෙයකි. එයට ප්‍රසාදයන් පිරිනමන්නේ මා විසින්මය යනුවෙන් අල්ලාහ් පැවසුවේය. උපවාසය (පාපයෙන් ආරක්ෂා කරන) පළිහකි. එබැවින් ඔබලා අතුරින් කෙනෙකු උපවාසයෙනු පසුවන විට පරුෂ වචන කතා කිරීමෙන් […]

Read more

උපවාසය නිෂ්ඵල වෙයිද?

ප‍්‍රශ්නය: රමළාන් සමයේ උපවාසයෙන් පසුවන කෙනෙකුට නින්දේදී ධාතු පිටවීම නිසා උපවාසය නිෂ්ඵල වෙයි ද? මුහම්මද් රිස්වාන්….

Read more

උපවාසයෙන් පසුවන කෙනෙකු සුව‍ඳ විළවුන් ආළේප කළ හැකිද?

උපවාසයෙන් පසුවන කෙනෙකු සුව‍ඳ විළවුන් ආළේප කළ හැකිද? පාඨකයෙකු යොමු කළ ප්‍රශ්නයකි උපවාසයෙන් පසුවන කෙනෙකු සුව‍ඳ විළවුන් ආළේප කිරීමට කිසිදු තහනමක් නොපවති. සුව‍ඳ විළවුන් යනු නබි (සල) තුමන් ඉතා ප්‍රිය කළ දෙයකි. හජ්, උම්රා වැනි යාඥාවන් සඳහා නියමිත සීමාවන්හි චේතනාව ඇති කරගෙන ඉහ්රාමයට ප්‍රවිශ්ටවූ කෙනෙකුට සුවඳ විළවුන් ආලේප කිරීම තහනම් බවට සෘජුව සාධක පවති. නමුත් එවැනි කිසිදු තහනමක් උපවාසයෙන් පසුවන කෙනෙකුට නොපවති.

Read more

උපවාසයෙහි ඉලක්කය ශ්‍රද්ධාවයි!

පුරා මාසයක්  හිමිදිරි උදෑසන සිට හිරු බැස යන තෙක්, නිරාහාරව හා පිපාසයෙන්, සිය ආශාවන් පාලනය කරමින් ලබන්නාවූ පුහුණුව අති මහ්තය. එහි ඉලක්කය අල්ලාහ්ට අවනතවූ, බිය බැතිමත්, දැහැමි පුද්ගලයෙක් සමාජයට බිහි කිරීමය. කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Read more
1 7 8 9 10 11