මේ ගැන ඔබ සිතා බැලිය යුතුයි නොවේද? -1

මහා කාරුණික පරම දයාබර අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි ඔබට ද මට ද පමණක් නොව මෙළොව උපත ලද, ලබන සෑම ජීවියෙකුටම ජීවය ලබාදී එ් ජීවිතය පෝෂණය කරනූ ලබන්නේ සර්ව බල සම්පන්න අල්ලාහ් විසිනි. ඔහුට සියළු ප්‍රශංසා හිමිය. මා ප්‍රිය ඉස්ලාමීය සොයුර, සොයුරියනි! ඉස්ලාමීය ජන සමාජයකට උරුමකම් කියන ඔබ අනිවාර්්‍යයෙන්ම දැනුවත්ව සිටිය යුතු කරුනු කිහිපයක් පිළිබඳව ඔබේ මතකය අවධිකරවීමට මා අදහස් කරමි. එමෙන්ම ඔබට […]

Read more