ඉස්ලාම් දහමින් ඕපාදූපයට හිමි අකුසලය (The Sin of Backbiting in Islam)

කෙනෙකුගේ ගරුත්වය කෙලසන ආකාරයේ ඕපාදුප කීම ගැන ඉස්ලාම් දහමින් ඉතා දැඩිලෙස අවවාද කොට ඇත. නබිතුමාගේ අවසාන අරෆා දේශනයේදී මෙසේ පවසා ඇත. 

Read more

කට ප‍්‍රවේසම් කරමු!-1

රමළාන් සමය තුළ අපි විවිධ යාඥාවන්හි නියැලෙමින් ලබාගත් පන්නරය අති මහත්ය. ඒ අතුරින් අපේ කට ප‍්‍රවේසම් කරගැනීමටත් මනා අභ්‍යාසයක් ලැබෙයි. එයට පහත සඳහන් ප‍්‍රකාශයන් කදිම නිදසුනකි: ”කවුරුන් අසත්‍ය කථා කිරීමෙන්, අසත්‍ය ලෙස හැසිරීමෙන් වැළකි නොසිටීද ඔහු පිපාසයෙන් හා නිරාහාරව සිටීමෙන් අල්ලාහ්ට කිසිදු අවශ්‍යතාවක් නොමැත” යනුවෙන් නබි (ﷺ) තුමන් පැවසූහ. (මූලාශ‍්‍රය: බුහාරි).

Read more