“ෂියා” දහම දැනගනිමු – 1

මෑතක සිට ලංකාව තුළත් කලක පටන්  අනෙකුත් රටවල්වලත් ‘ෂියා’ දහම පිළිබඳ නිවැරදි අවබෝධයකින් තොර වූ ව්‍යාකුලත්වයක් දක්නට ඇත. එහෙයින් ඒ පිළිබඳ කරුණු පැහැදිලි කිරීමක් ඉදිරිපත් කිරීම කාලෝචිත හා වැදගත් කටයුත්තක් ලෙස අපි දකින්නෙමු. ‘ෂියා’ යන පදයෙන් අර්ථවත් වන්නේ කුමක් ද?

Read more