ඔබේ යහපත් ක්‍රියාවන් පිළිගනු ලැබුනාද? (AV)

කවුරුන් ඉටු කරන යහපත් ක්‍රියාවන්ද අල්ලාහ් ඉදිරියෙහි පිළගනු ලබන්නේ? යහපත් ක්‍රියාවන් පිළිගනු ලැබීමට චේතනාව කෙතරම් වැදගත්ද? නබි (සල්) තුමන්ගේ මග පෙන්වීමට අනුකූලව යහපත් ක්‍රියවාන් පැවතිය යුතුය. තවත් විවිධ වැදගත් කරුණු මෙම මාතෘකාව යටතේ සාකච්ඡා කෙරේ. ඉදිරිපත් කිරීම අස්හර් යූසුෆ් දිනය: 2015-15- සෙනසුරාදා ස්ථානය: දම්මාම්

Read more

අකුසල් මකා දමන මහා කුසලය?

සකස් කිරීම: බදුල්ලේ ස:දුල්ලාහ් ‘‘ඔබලාගේ කෙනෙකුගේ නිවස ඉදිරියෙන් ගඟක් ගලන්නේය. එම නිවෙස් හිමියා එම ගෙඟ් දිනපතා පස්වරක් ස්නානය කරයි නම් ඔහුගේ ශරිරයේ කුණු කිසිවක් රැඳී තිබිය හැකිදැයි වරක් නබි නායක තුමාණෝ තම සහෘදයන්ගෙන් විමසුවේය.

Read more

නිරතුරුව අල්ලාහ් සිහිපත් කරමු!

මුලින්ම ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයේ අල්ලාහ් සිහිපත් කිරීම පිළිබඳව පවතින වාක්‍යයන් කිහිපයක්: අල්ලාහ් මෙසේ පවසයි: ”ඔබලා මා සිහිපත් කරන්න මා ඔබලා සිහිපත් කරමි, තවද මට කෘතඥ වන්න ප‍්‍රතික්‍ෂේප නොකරන්න” (2: 152*.

Read more