යේසුස් වහන්සේ දේව පුත‍්‍රයෙක් ? – 06

සංස්කරණය: ආචාර්්‍ය මුහම්මද් බාගිල් පරිවර්තනය: එස්. එම්. මන්සූර් මුස්: යේසුස් වහන්සේ දෙවියන්ගේ පුත‍්‍රයෙක් ද ? කි.බැ: ඔව්, ශු. මතෙව් මේ පිළිබඳව කියයි: ”යොහන් විසින් යේසුස් වහන්සේ බව්තීස්ම කළ විට, ‘තවද මොහු මාගේ පේ‍්‍රමවන්ත පුත‍්‍රයා ය. මොහු කෙරෙහි ඉතා ප‍්‍රසන්නව සිටිමියි අහසෙන් හඬක් විය.” (බයිබලයේ, ශු. මතෙව් 3:17*. මුස්: මෙහි ඇති ”පුත‍්‍රයා” යන වචනයේ පදාර්ථය තුළින් ඔබ තේරුම් ගන්න එපා. මක්නිසා […]

Read more