චර්මච්ඡේදනය කරන්නේ ඇයි? (Why circumcision is doing?)

චර්මච්ඡේදනය ක්‍රිස්තු පුර්ව හතරවන සියවස තරම් ඈත ඉතිහාසයේ සිටම අරාබියාවේ දක්නට තිබුණු චාරිත්‍රයකි. තවද ඊජිප්තුවේ පැරණි සොහොන් කොත් වලින් ලබාගත් සිතුවම්වලට අනුව එය ක්‍රි.පු. 2400-2300 තරම් පැරණි චාරිත්‍රයකි.

Read more

ඉස්ලාමීය චර්මච්ඡේදනයේ ඇති සෞඛ්ය ප්‍රතිලාභ (Health benefits of Islamic circumcision)

බොහෝ අයට මුස්ලිම්වරුන් සිදුකරනු ලබන චර්මච්ඡේදනය පිළිබඳව නිවැරදි අවබෝදයක් නොමති වීමෙන් ඒ පිළිබඳව බොහෝ වැරදි මත සමාජ ගත කොට ඇත. එහෙත් එම ක්‍රියාවලියෙන් බලාපොරොත්තු වන්නේ ශාරීරික පිරිසිදුතාවයයි. පුරුෂයින්ගේ චර්මච්ඡේදනය කරනු ලබන්නේ ශිෂ්නයේ පෙර සම ඉවත් කිරීමෙනි. එම අවස්ථවේදී වේදනාව අවම කිරීම සඳහා ස්ථානීය නිර්වින්දනයක් ලබා දෙනු ලැබේ.

Read more