අල් කුර්ආන් වැකි පිළිබඳ චෝදනා හා විග්‍රහයන් – 5 

චෝදනාව: කුරාණය 8:39 පළමුව ඉස්ලාම් විවේචකයින් විසින් ඉහත වැකිය ඉදිරිපත් කොට ආකාරය වෙත අවධානය යොමු කරමු. “තවද (මුළු ලොව පුරාම) අල්ලාහ්ගේ ඉස්ලාමය පමණක් ඉතිරිවන ලෙස අනෙකුත් සියළුම ආගම්, ජීවන රටා, ඇදහිලි, චාරිත්‍ර වාරිත්‍ර, සංස්කෘතීන්, සම්ප්‍රදායන් සහ නීති-රීති (FITNAH) භූමියෙන් විනාශකොට අතුගා දමන තුරු (මුළු ලොව පුරාම) සියළුම අන්‍යාගමිකයින්ට විරුද්ධව සටන් කරන්න. ඔවුන් තම ආගම් අතහැර ඉස්ලාමය වැළඳගන්නේනම්, අල්ලාහ්ට ඔවුන් කරන්නා […]

Read more

අල් කුර්ආන් වැකි පිළිබඳ චෝදනා හා විග්‍රහයන් – 4 

චෝදනාව: කුරාණය 3:85 “තව ද කිසිම පුද්ගලයෙකු ඉස්ලාමය හැර වෙනත් ආගමක් තෝරා ගන්නේ ද හෝ ඇළුම් කරන්නේ ද, ඉස්ලාමය කිසිලෙසකින්වත් එය පිළිගන්නේ නැත. (එනම් එවැනි නිදහසකට ඉස්ලාමයේ ඉඩක් නැත)”. 

Read more

අල් කුර්ආන් වැකි පිළිබඳ චෝදනා හා විග්‍රහයන් – 3 

චෝදනාව: කුරාණය 9:05 විග්‍රහය: අල් කුර්ආනයේ 9 වැනි පරිච්ඡේදයේ 5 වැනි වැකිය පිළිබඳ විවේචනයකින්, අවලාදයකින් තොරව ජාතික මෙන්ම ජාත්‍යන්තර ඉස්ලාම් භීතිකා වෙබ් අඩවියක් හෝ අනෙකුත් ඉස්ලාම් විරෝධී ප්‍රචාරයක් දකින්නට නොමැති තරම් යැයි පැවසීම සත්‍යය වශයෙන් ම අතිශයෝක්තියක් නොවේ.

Read more

අල් කුර්ආන් වැකි පිළිබඳ චෝදනා හා විග්‍රහයන් – 2 

චෝදනාව: කුරානය 3:28 චෝදනාවක් ලෙස ඉහත සඳහන්අල් කුර්ආන් වැකිය ඉස්ලාම් විවේචකයින් විසින් දක්වා ඇති ආකාරය පහතින් දක්වා ඇත්තෙමු. වරහන් තුල ඇත්තේ එම අදහස් ඉදිරිපත් කරන්නන්ගේ මතයන්ය. 

Read more
1 2 3 4