රමළාන් සමය තුළින් අපි උගත යුතු දේ

රමළාන් මස අපෙන් සමුගෙන යන මෙම මොහොතේ අපි උගත යුතු දේ බොහෝය. පුරා මාසයක් උපවාසය ඉටු කර, රාති‍්‍ර කාලයෙහි යාඥා ඉටු කර, රාති‍්‍රයෙහි අවසන් හෝරාවේ නැගිට සහර් ආහාරය අනුභව කර, ෆජ්ර් සලතාය හා සෙසු සලාතයන් සමූහව ඉටු කර, දාන මාන කර, ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනය පාරායනය කර අඛණ්ඩ පුහුණුවක් ලබාගත්තෙමු.

Read more

රමළාන් සමයෙන් පසු!

 රමළාන් සමය අපෙන් සමුගෙන ගිය මේ මොහොතේ, පුරා මාසයක් අඛණ්ඩව උපවාසය කරමින්, රාති‍්‍ර කාලයෙහි යාඥාවන් ඉටුකරමින්, අල්කුර්ආනය පාරායනය කරමින්, දාන මාන කරමින්, වැරදි කි‍්‍රයාවන්ට සමාව අයදිමින් අපි ලබාගත් පන්නරය අති මහත්ය. මෙය අපි රමළාන් සමයට පමණක් සීමා නොකොට ජීවිතය මුළුල්ලේම බලපවත්වා ගැනීමයි ඉස්ලාම් අපෙන් අපේක්ෂා කරන්නේ

Read more

ඔබට නියම සැනසීම අවශ්‍යද?

ඉහත ප්‍රශ්නයට අවිවාදයකින් තොර ඔබ සපයන පිළිතුර ‘ඔව්’. නමුත් මෙම ප්‍රශ්නයට පිළිතුර සෙවීමට පෙර ඔබ කවුදැයි මුලින්ම හඳුනාගත යුතුය. එවිටයි ඔබට නියම සැනසීම ළඟා කරගැනීමට හැකිවනු ඇත්තේ. ඔබව හඳුනාගැනීමට නම් ඔබ මවන ලද ස්වභාවිකවූ මග කුමක්දැයි සොයාගත යුතුයි.

Read more