නවීන ප‍්‍රකාශ විද්‍යාවේ පියා ඉබ්නු අල් හයිතම්

ක‍්‍රි.ව. 570 සවුදී අරාබියේ මක්කාහි උපත ලද මුහම්මද් නබි (සල්* තුමා කුඩා අවදිය පටන් සත්‍යය හා අවංක වූත් උතුම් ගුණාංග වලින් හෙබි වූත් පුද්ගලයෙකු විය. ඉබ්රාහීම් (අෙලෙ* තුමා දෙසුවාක් මෙන් මෙතුමා ද එකම දෙවියන් පිළිබඳවත් ඔහුගේ මැවීම් පිළිබඳවත් දේශනා කළහ. අල්කුර්ආනය පාදක කරගනිමින් එතුමාගේ අනුගාමිකයන් දැනුම ඉදිරියට ගෙන යෑමේ කර්තව්‍යයට නව ජීවයක් දුන්හ. ඔවුහු ඉස්ලාමීය ශිෂ්ඨාචාරය තුළින් ග‍්‍රීක ඥානයෙහි සෑම […]

Read more