ෂරියා බැංකු ක්‍රමයක් අවශ්‍ය වන්නේ අැයි?

ෂරියා පිළිවෙත පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමේ දී ශ්‍රී ලාංකේය සන්දර්භය තුළ අපට නිතර අසන්නට ලැබෙන්නේ ඉස්ලාමීය මුල්‍ය කළමනාකරණය හා මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කසාද නීතියට එරෙහි අදහස් ය. මෙම චෝදනාවන්  හි ඇති හරය පිළිබඳ විමසුමක් පහතින් ඉදිරිපත් කොට ඇත්තෙමු.

Read more

ණය බර ස්වර්ග ගමනට බාධාවෙක් වෙයි නම්-1

සකස් කිරීම: සෆ්රාස් නව්ෆර් (කැඳවුම්කරු අල් අහ්සා*    විශ්ව නිර්මාතෘ අල්ලාහ් මානව සංහතියේ යහපත උදෙසා දායාද කළ ජීවන සැලැස්මයි ඉස්ලාම්. එය මිනිසාගේ සුගතිය උදෙසාවූ දහමකි. එය කිසිදු කාලයකට සීමා නොවන අවසාන දිනය තෙක් වලංගුවන දහමයි.

Read more