අල් කුර්ආනය අනුව භුමිදානයද? ආදාහනයද?

කොවිඩ්19 රෝගය වැළඳී මියයන අය අනිවාර්යයෙන්ම ආදාහනය කළ යුතුය යන්න ශ්‍රී ලංකාවේ දැනට ක්‍රියාත්මක පිළිවෙතයි. මෙම මාතෘකාවට අදාලව කරුණු දක්වමින් උදය ගම්මන්පිල අමාත්‍යවරයා පවසා සිටියේ එතුමා විසින් අල් කුර්ආනය දෙවරක් මුල සිට අගට කියවා තිබෙන අතර මෘතදේහ භූමිදානය පමණක් කළ යුතු බවට කිසිදු වැකියක් එහි නොමැති බවයි. මිනිසා මිහිතලය මත පළමු මෘතදේහය ලෙස දුටුවේ ආදම් තුමාගේ එක් පුතෙකු විසින් අනිත් […]

Read more

ඉස්ලාමය විසින් මියගිය තැනැත්තාගේ දේහයට ලබා දී ඇති අයිතිවාසිකම්

1) ඉස්ලාමය අවධාරනය කරන්නේ යමෙකු මිය ගියහොත් ඔහුගේ අවසන් කටයුතුවලට සහභාගි වීම මුස්ලිම්වරයෙකුගේ යුතුකමක් බවයි.

Read more

ප‍ැනය: ජනාසා සලාතය කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ මට විස්තර කරන්න!

පැනය: ජනාසා සලාතය කළ යුතු ආකාරය පිළිබඳ මට විස්තර කරන්න! ෆස්ලි ශහීද්

Read more

ඉස්ලාමීය අවමංගල චාරිත්‍ර (Islamic funeral customs)

 ඉස්ලාම් දහමේ අන් සෑම කටයුත්තක් මෙන්ම අවමංගල චාරිත්‍ර විදි ද දහමේ එක් අංගයකි. ඊට සහභාගිවීම කුසල් ක්‍රියාවකි. මරණයට පත්වූ තැනැත්තාගේ අවසන් කටයුතු සිදු කිරීම පව්ලේ ලඟම ඥාතීන්ට පැවරෙන අතර එවැනි කෙනෙක් නොමැති නම් ගමේ සියළුම දෙනා වෙත එය පැවරෙන්නේය. එහෙත් යම් පිරිසක් විසින් එම වගකීම ඉටුකළේ නම් ඔවුන් සියළුදෙනාම එම වගකීමෙන් නිදහස් වන්නේය. 

Read more
1 2