නබි වදන් හතළිහ (Audio)

නබි වදන් හතළිහ 1- 42 දක්වාවූ හදීස් ඉදිරිපත් කිරීම: මව්ලවි අස්හර් යූසුෆ් කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය 1. චේතනාව ක්‍රියාවන්ගේ මුල වේ https://www.youtube.com/watch?v=2NovRZ2fNfY

Read more

ඉස්ලාම් දහම සහ මුහම්මද් නබිතුමා (Islam and Prophet Muhammad)

ඉස්ලාම් දහම ආදම් නබි තුමාගෙන් පටන්ගෙන මුහම්මද් නබි තුමාගෙන් නිමා කොට ඇත. මෙම නබිවරුන් දෙදෙනාට අමතරව සිය දහසකට වඩා වෙනත් නබිවරු මෙලොවට පැමිණ ඇත. ඔවුන්ගෙන් 25 දෙනෙකුගේ නම් පමණක් අල්-කුරානයේ සඳහන් වන්නේය. නබිවරුන්ට පැවරෙන ප්‍රධාන වගකීම වන්නේ දෙවියන් පහල කරන දහම් පණිවිඩය නිවැරදිව ජනතාව අතරට ගෙන යාමය. ඒ අනුව ඔවුන් සියළු දෙනාම ඔවුන්ට පැවරුණු වගකීම බොහෝ දුෂ්කරතා මධ්‍යයේ වුවද ඉටුකර […]

Read more

අල්ලාහ්ගේ දූතවරයාව ඔබ අවංකව ආදරය කරන්නෙකු නම්!

ප්‍රශ්නය: අල්ලාහ්ගේ අවසාන දූතවරයා මුහම්මද් නබි සල්ලල්ලාහු අලෙයිහි වසල්ලම් තුමන්ව මා අවංකව ආදරය කරන්නෙකුද? එය දැනගන්නේ කෙසේද?   පිළිතුර:   1- නිරතුරුව අල්ලාහ්ගේ දූතවරයා පිළිපැදිය යුතුය.

Read more

මානව හිතවාදි මුහම්මද් නබි නායක තුමා – (AV)

මෙලොවට අවසන් වශයෙන් පැමිණී මුලු ලොවටම කරුණාව වූ අවසන් දූතවරයා පිළිබඳ මෙම මාතෘකාව යටතේ කරුණු විස්තර කෙරේ. දිනය: 04-10-2010 ස්ථානය: FRCS – කොළඹ ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 17.40 MB} [audio:http://www.yayuthumaga.media4us.com/Audio1/maamanithar-2.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 90.49 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/Mahatmapurushayan.flv” /]

Read more
1 2