මානව විමුක්තිය සඳහා වූ ඉස්ලාමීය ඉගැන්වීම් කුමක් ද? 

ඉස්ලාම් ධර්මයේ මුලික හරය හා මානව විමුක්තිය  මිනිසාගේ මෙලොව හා මතුලොව විමුක්තිය උදෙසා ඉස්ලාම් දහම ඉදිරිපත් කරන්නාවූ පිළිවෙත වෙත අවධානය යොමු කරමු. පහත උපුටා දැක්වීම් වෙත අපගේ අවධානය යොමු කළ විට ඉස්ලාමයේ මුලික හරය අවබෝධ කරගැනීමට හැකිවනු ඇත.

Read more

වහලුන් පිලිබඳ ඉස්ලාමිය ස්ථාවරය (Islamic stand on slaves)

වහල් වෙළඳාමට දීර්ඝ ඉතිහාසයක් ඇත. එබැවින් එය එකල ජිවත් වු මිනිසුන් අතර සාමාන්‍ය දෙයක් විය. වහල් වෙළඳාම පෘතුගීසිය, ස්පාඤ්ඤය, බ්‍රිතාන්‍යය, අරාබිය මෙන්ම බටහිර අප්‍රිකානු රටවල්වල තිබී ඇත. අල්-කුරානය පහළ වන සමයේදී අරාබියාවේ ද වහල් වෙළඳාම තිබී ඇත. කෙසේ වෙතත් මෙම ලිපියෙන් සලකා බලන්නේ වහල් වෙළඳාම අහෝසි කිරීම සඳහා ඉස්ලාම ගෙන ඇති පියවරවල් ගැන පමණි. 

Read more

අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ නිදහස සහ ඊනියා මුස්ලිම් අන්තවාදය!

ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ‘මුස්ලිම් භීතිකාවක්’ හා ‘මුස්ලිම් පිළිකුලක්’ නිර්මාණය කිරීම සඳහා සංවිධානාත්මක ලෙසින් විවිධ කණ්ඩායම් ක්‍රියා කරමින් සිටින අවධියක ඔවුන්ගේ එම පහත් අභිමතාර්ථයන් සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා සෘජු ව හෝ වක්‍ර ව මුස්ලිම්වරුන්ගෙන් දායකත්වයක් ලැබී ඇති බව දක්නට ඇත. මිනිසාට සංවේදී ක්‍ෂේත්‍රයන් කිහිපයක් ඇත. දහම වාර්ගිකත්වය භාෂාව කුලය පුද්ගල ගෞරවය ඥාති බැඳියාවන් ආදිය පිළිබඳ ව අපහාසය හෝ උපහාසය මිනිසා ව ක්ෂණිකව […]

Read more

කාන්තා අයිතීන් දිනා දුන් දහම ඉස්ලාම්! (AV)

කැමරාකරණය හා සංස්කරණය: අල්තාෆ් ෆාරුක් නිෂ්පාදනය: අල් අහ්සා කැඳවීමේ ආයතනය

Read more
1 2 3