ආගමික නායකයින්ගේ කාර්යභාරය කුමක්ද? (What is the role of religious leaders?)

සමාජයක් නිවැරදි මාර්ගය කරා ගෙන යෑමේදී ආගමික නායකයින්ට විශාල කාර්ය භාරයක් පැවරෙන්නේය. මේ නිසා  සමාජයේ ඇතිවන ප්‍රශ්න වලදී නිවැරදි මග පෙන්වීමක් ඔවුන් අතරින් ලබා ගැනීමට හැකි විය යුතුය. මිට හොඳ උදාහරණයක් වන්නේ පසුගිය සමයේ ඇති වුනු බෝම්බ සිද්ධියේදී කාඩිනල් පියතුමාගේ ක්‍රියා කලාපයයි. ඔහු එවැනි ක්‍රියා පිළිවෙලක් නොකරන්නට ලංකාව තුල විශාල ලේ වැගිරීමක් සිදු වීමට ඉඩ තිබුනේය.

Read more

මුස්ලිම් නොවන අයට පල්ලියට ඒමට හැකිද?

සෑම දහමකම එම දහමේ කටයුතු සඳහා ආගමික ස්ථාන පිහිටුවා තිබීම අප පොදුවේ දකින තත්ත්වයකි. නැමදුම් ඉටු කිරීම, ආගමික දේශනා පැවැත්වීම, ආගමික අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන යෑම මෙන්ම සමාජ හා සංස්කෘතික කටයුතු ඉටු කිරීම වැනි මිනිසාගේ යහපත උදෙසා කරන්නා වූ ක්‍රියාවන් සඳහා මෙම ආගමික ස්ථාන කටයුතු කරන බව අපි දැක ඇත්තෙමු. 

Read more

මුස්ලිම් ආගමික ස්ථානවල සිදුවන්නේ කුමක්ද?

සැකසුම: මව්ලවි මුර්ෂිඩ් මුලෆ්ෆර් මව්ලවි මාහිර් රම්ඩීන් මව්ලවි ඉර්ෂාද් හිල්මි මව්ලවි නු:මාන් උමර් සහෝදර මොහොමද් දහ්ලාන් සහෝදර අයාස් සාලිහ් ප්‍රකාශනය: සමස්ත ලංකා ජම්ඉයියතුල් උලමා සංවිධානය

Read more

සමාජවාදයේ සිට ඉස්ලාම් කරා බිලාල් ෆිලිප්ස්!

වත්මන් ඉස්ලාමීය ලෝකය තුළ නොදන්නා කෙනෙකු නැත යන තරමට ප‍්‍රචලිත වී සිටින ප‍්‍රවීන ඉස්ලාමීය විද්වතෙකු වන බිලාල් ෆිලිප්ස් නම් චරිතය, වසර 40 කට පෙර සමාජවාදියෙකු වශයෙන් තමන්ව හඳුනාගත්, කළු ජාතිකයින් වෙනුවෙන් ඇප කැපවී සිටි චරිතයකි. එතුමන්ගේ ජීවිතයෙහි මෙතරම් සහ විපර්්‍යාසයක් ඇති කිරීමට තුඩු දුන් හේතූන් මොනවාද?

Read more