දේශපාලනයේදී මුස්ලිම්වරයෙකු ක්‍රියා කල යුත්තේ කෙසේද? (How should a Muslim act in politics?)

මුස්ලිම් පාලකයෙක් නබිතුමාගේ මග පෙන්වීම අනුව ක්‍රියා කල යුතුය. ඒ අනුව ඔහු සමාජයට පුර්වාදර්ශයක් ලබා දීමට බැඳී සිටින්නේය. නබිතුමාගෙන් පසුව  පත්වුණු කලීෆාවරුන් එලෙස ක්‍රියා කළහ. ඒ අනුව මුල්ම කලීෆා වරයා වන අබුබක්කර් රලි තුමා ඔහුගේ වේතනය ලෙස භාණ්ඩාගාරයෙන් ලබා ගෙන ඇත්තේ ඔහුට සහ ඔහුගේ පවුලට යන්තම් ජිවත් වීමට තරම් මුදලකි. පළමු කලීෆා වන අබුබක්කර් රලි තුමාගෙන් පසුව බලයට පත්වුණු අනෙකුත් […]

Read more

කෝපය පාලනය කරන අයුරු!

කේන්තිය, කෝපය, තරහ ආදී වදන් වලින් හඳුන්වන්නේ මිනිසාට මෙන්ම  සත්ව ලෝකයේ අනෙකුත්  සාමාජිකයින්ට ද පොදු වූ ධර්මතාවකි. තමන් නුරුස්සන  දෑ සිදු වන විට ඇති වන ස්වභාවික චෛතසික ප්‍රතික්‍රියාවක් ලෙස ‘කෝපය’ ඉතා සංක්‍ෂිප්තව විග්‍රහ කළ හැක. එක් අයෙකුට කෝප වීමට හේතු වූ සාධකය තවත් අයෙකුට එවැනි ප්‍රතික්‍රියාවක් දැක්වීමට හේතු නොවිය හැක. කෝපය සැමට පොදු වුවත් කෝපය ඇති වීමෙන් පසු ක්‍රියා කරන […]

Read more