පිවිතුරු සමාජයක් උදෙසා!

දිනය: 09-01-2016 සෙනසුරාදා ස්ථානය: අල්කොබාර්, සවුදි අරාබියාව පිවිතුරු සමාජයක් ගොඩනැගීම සඳහා ඉස්ලාම් ලොවට ලබාදෙන උතුම් ආදර්ශ මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ සාකච්ඡා කෙරේ.

Read more

ඉවසීම ජයග‍්‍රහණයේ සංකේතයයි! – 01

සකස් කිරීම: ඉබ්නු නූර් මුහම්මද් මහා කාරුණික පරම දයාබර අල්ලාහ්ගේ නාමයෙනි! ඔහුගේ ශාන්තිය හා සාමය මුහම්මද් නබි (සල්) තුමන් වෙත, එතුමන්ගේ පවුලේ ඥාතීන්, මිත‍්‍රවරුන් හා අවසාන දිනය තෙක් එතුමන්ගේ මඟ ඔස්සේ ගමන් කරන සියල්ලන් වෙත හිමිවේවා! ඉවසීම පිළිබඳ ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි අවස්ථා අනූවකටත් අධිකව සඳහන් වෙයි. මිනිසාට ඉවසීම අවශ්‍යවන්නේ ඔහුට ඉක්මන්වීමේ දුර්වලතාවය පවතින බැවිනි. ඉවසීම යනු ජයග‍්‍රහණයේ සංකේතයයි, ජයග‍්‍රහකයින්ගේ තෝතැන්නයි.

Read more