අල්-කුර්ආනය සහ එහි මාර්ගෝපදේශකත්වය (The Qur’an and its guidance)

අල්-කුරානය මිනිස් නිර්මාණයක් නොවේ. එය දෙවියන් පහළ කල පාරිශුද්ධ වූ දේව පණිවිඩයක් වේ. එහි විසිවන සියවේදී සොයාගනු ලැබූ බොහෝ විද්‍යාත්මක කරුණු මෙන්ම ප්‍රාග් ඓතිහාසික යුගයට අයත් කරුණු ඇතුලත් වේ. එසේ තිබියදීත් එහි සැකයට තුඩු දෙන කිසිම කරුණක් නොමැති බව අවධාරණය කොට ඇත.

Read more

අල්-කුරානය දෙවියන්ගේ එළිදරව්වක් වන්නේ ඇයි? (Why the Quran is a revelation of God?)

අල්-කුරානය හේතු රැසක් නිසාම සුවිශේෂී ග්‍රන්ථයකි. එසේ තිබියදී ඇතැම් අය සිතන්නේ එය මුහම්මද් (එතුමා කෙරෙහි ශාන්තිය අත්වේවා) නබිතුමා විසින් රචිත කෘතියක් ලෙසය. තවත් සමහරු සලකන්නේ එය බයිබලයෙන් පිටපතක් කළ එකක් ලෙසය. මිනිසුන් කුමන මතයක් දරුවත් එය දෙවියන්ගෙන් පැමිණි හෙළිදරව්වක් බවට කරුණු කරනා බොහෝ ඇත. අල්-කුරානය ඕනෑකමින් හදාරන්නෙකුට එහි ඇති විෂය කරුණු සහ එහි වාග්චතුරත්වය අනුව එය මිනිස් නිර්මාණයක් නොවන අද්විතීය ග්‍රන්ථයක් බව […]

Read more

ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි සිංහල පරිවර්තනය

  ශුද්ධවූ අල්කුර්ආනයෙහි සිංහල පරිවර්තනය පහතින් ඇති Link එක මත Click කර කියවිය හැක         Sinhala-Quran

Read more
1 2 3