පොලිය පිලිබඳ ඉස්ලාමිය ආකල්පය (Islamic attitude of interest)

අල් කුරානයේ පොලියට ‘රිබා’ යනුවෙන් නම් කොට ඇත. එමගින් අර්ථවත් වන්නේ ණය දෙන තැනැත්තා විසින් හෝ ස්වේච්ඡාවෙන් ණය ගැණුම්කරු විසින් පනවනු ලබන කොන්දේසියකට යටත්ව ණය ප්‍රමාණයට වඩා වැඩි මුදලක් ලබා ගැනීමයි. 

Read more

ෂරියා බැංකු ක්‍රමයක් අවශ්‍ය වන්නේ අැයි?

ෂරියා පිළිවෙත පිළිබඳ සාකච්ඡා කිරීමේ දී ශ්‍රී ලාංකේය සන්දර්භය තුළ අපට නිතර අසන්නට ලැබෙන්නේ ඉස්ලාමීය මුල්‍ය කළමනාකරණය හා මුස්ලිම් විවාහ හා දික්කසාද නීතියට එරෙහි අදහස් ය. මෙම චෝදනාවන්  හි ඇති හරය පිළිබඳ විමසුමක් පහතින් ඉදිරිපත් කොට ඇත්තෙමු.

Read more

ඌරු මස් අනුභවය තහනම් ඇයි?

ප‍්‍රශ්නය: මම වැඩකරන්නේ රෙස්ටූරන් එකක. මම ත්‍රුබජය ක‍්‍රමයට උයන්නට ඉගෙනගන්නවා. ඌරු මස් එහෙම හදන්න ඉස්ලාම් තුළ අනුමැතිය තිබෙනවාද? සහෝදරයෙකු පැරිසයේ සිට ….

Read more