කුරානයේ සඳහන්වන විශ්වයේ ප්‍රසාරණය (Quranic mentioning of the expansion of the universe)

        හත්වන සියවසේදී ජීවත්වූ කිසිවෙකු විශ්වයේ ප්‍රසාරණය ගැන දැනගෙන සිට නැත. එහෙත් වර්ෂ 1916 දී ඇල්බට් අයින්ස්ටයින් විසින් සාපේක්‍ෂතාවාදය ඉදිරිපත් කරමින් විශ්වය ප්‍රසාරණය විය යුතු බව හෝ සංකෝචනය විය යුතු බව නිගමනය කර තිබුනේය. ඔහු විසින් ඉදිරිපත් කළ කරුණු 1929 දී  ඇමරිකානු විද්‍යාඥ එඩ්වඩ් හබල් විසින් නිපදවූ දූරේක්ෂය උපයෝගී කර ගනිමින් සනාත කොට ඇත. කෙසේ වෙතත් විද්‍යාව නොදියුණු […]

Read more

කුර්ආනය සහ විද්‍යාව-01

කුර්ආනය අනාවරණය වීමෙන් ශත වර්ෂ ගණනාවක් පසුවන තුරුත්, එහි අන්තර්ගත බොහෝ වැකි පිළිබඳව අවබෝධ කරගැනීමට මිනිසා අපොහොසත් විය. එයට හේතුව එකල මිනිසුන් සතුව ඒවා තේරුම් ගැනීමට සෑහෙන තරම් විද්‍යාත්මක දැනුමක් නොතිබීමයි. ස්වභාවික සිද්ධාන්තයන් පිළිබඳව කුර්ආනයේ එන බොහෝ දෑ තේරුම් බේරුම් කරගත හැකි තත්ත්වයක විස්තර විචාරයන් ඉදිරිපත් කරන ලද්දේ ඉතා මෑතකදීය.

Read more