ඔබට ලැබුනු උතුම්ම භාග්‍යය!

• ඔබ අවට ඇති සිය විශ්මය ජනක නිර්මානයන් වෙත මදකට ඔබේ අවදානය යොමු කරන්න. ඔබට ඉහළින් තිබෙන ආකාශය වෙත නෙත් යොමන්න. තවද ඔබ පිළිබඳ ස්වයං පරික්ෂණයක යෙදීමෙන් විශ්ව නිර්මාණයේ විශිෂ්ඨතවූ අපූර්වතාවය දැකගත හැක. නිසැකයෙන්ම සර්ව බල සම්පන්න ඒකීයෙකු වූ අල්ලාහ්ගේ නිර්මාණයන් හැර වෙන කිසිවෙකුගේ නිර්මාණයන් ලෙස ඔබ නොදකින්නේය.

Read more

දෙවියන් ලබා දී ඇති ආශීර්වාදවලින් කවරක් ඔබ ප්‍රතික්ෂේප කරන්නේද? (What do you deny from the blessings God has given you?)

දෙවියන් විසින් සෑම ජිවියෙකුටම අසීමිත ලෙස සම්පත් ලබා දී ඇත. ඒ අනුව බලන කළ කිසිම ධනයකට හිමිකම නොකියන නිකම්ම නිකම් හිඟන්නෙක් ලඟත් දෙවියන්ගෙන් ලැබුණු මිල කළ නොහැකි තරම් ආනිසංස තිබෙන්නේය. එය තේරුම් ගත හැක්කේ ඒවා නොමැති කෙනෙක් දෙස බැලීමෙන්ය. බොහෝ සිගන්නන් පවා සුවසේ නිදා ගන්නේය. එහෙත් නින්ද නොයන කීදෙනෙක් අප අතර සිටිනවාද? ඔහු පහසුවෙන් මල පහ කරන්නේය. එහෙත් එය කළ නොහැකි […]

Read more

මිනිසාට අල්ලාහ්ගෙන් ලැබී ඇති අනුග්‍රහයන් (The favours of Allah)

ලොව සිටින ජීවින් අතරෙන් අසිමිත ලෙස දෙවියන්ගේ අනුග්‍රහයන් බුක්ති විඳින්නේ මිනිසා ය. මේවා අතරින් වටිනාම සම්පත වනුයේ හොඳ නරක තේරුම් ගැනීමට හැකි මනසය. මිනිස් මනස නිසා දෙවියන්ගෙන් පහළ වූ නිවැරදි දහම තේරුම් ගැනීමට හැකි වී තිබේ. එමගින් මරණයෙන් පසු ජිවිතය ජය ගත හැකි වන්නේය. මෙම අවස්ථාව නොලැබුණේ නම් මරණයෙන් පසු නිමක් නොමැති ජිවිතය පාඩු වනු ඇත.

Read more