අල්-කුර්ආනය සන්දර්භයෙන් තොරව තේරුම් කළ හැකිද? (Can the Qur’an be understood without the context?)

යම් කෘතියක් නිවැරදි තේරුම ගැනීමට නම් එය සම්පුර්ණයෙන්ම කියැවිය යුතුය. එසේ නොකර තැනින් තැන ඇති කරුණු සන්දර්භයෙන් පිට උපුටා ගැනීමෙන් සිදු වන්නේ  නිවැරදි අදහස ලබා ගැනීමට නොහැකි වීමයි. කෙසේ වෙතත් ඇතැම් අය මෙම ක්‍රමය භාවිතා කරන්නේ ඔවුන්ගේ පෞද්ගලික අභිලාෂයන් ඉටු කර ගැනීම සඳහාය. මේ අනුව ඇතැම් අය උවමනාවෙන්ම අල් කුරානයේ ඇති ඇතැම් වගන්ති එහි සන්දර්භයෙන් පිට ඉදිරිපත් කරමින් ඉස්ලාම් දහම […]

Read more

සලාතය තුළ වෙනත් භාෂාවකින් ප්‍රාර්ථනා කළ හැකිද? (AV)

පිළිතුරු සපයන්නේ : අස්හර් යූසුෆ් දිනය: 2015-12-12 සෙනසුරාදා, ස්ථානය: දම්මාම්, සවුදි අරාබියාව

Read more

මිනිසා යනු කවරෙක්ද? – 11

සකස්කිරීම, ඉබ්නු මන්සූර් ත්‍රිපිටකය අයත් මේ 2580 ක් වන සියළුම පොත් බුද්ධ ඝෝෂ ට අවශ්‍ය පරිදි විකෘති  කර ඇත. එහෙත් ඔහුට  විකෘති කළ නොහැකි වු ධර්ම පාඨ කිහිපයක් පමණක් “ධම්ම පදයේ” සදහන් වේ. එම ධර්ම පාඨ එවකට ලක්දිව සිටි භික්ෂුන් වහන්සේලාට බුද්ධ වචනනය වු පාලියෙන් කට පාඩම් තිබු ඒවාය. ඒවා විකෘති කළහොත් අසුවන නිසා ඒවා “ධම්ම පදයට”ඇතුළත් කර ඇත. එම […]

Read more

මිනිසා යනු කවරෙක්ද? – 06

සකස්කිරීම:ඉබ්නු මන්සූර් පරිනාමවාදය ලෝකයාට ඉදිරිපත් කළේ චාල්ස් රොබට් ඩාවින් විසිනි. 1832 දී එච්.එම්. එස්. බීගල් නෞකාවෙන් බ්‍රිතාන්‍යයෙන් පිටත්ව ගිය ඩාවින් පුරා වසර පහක් තිස්සේ විවිධ සත්වයින්ගේ වෙනස්කම් හා පරිසරයේ අවශ්‍යතාවයන් අනුව හැඩගැසීම් සිදුවී ඇති ආකාරය අධ්‍යයනය කරන ලදී.

Read more
1 2