ඔබ යන්නේ කොයිබටද??? (Whither Would You Go???)

දුම්රිය පොලට ගිය මගියෙකුගේ කාර්‍ය භාරය විය යුත්තේ නියමිත දුම්රිය පැමිණෙන තුරු ඊට සුදානම් වෙමින් බලා සිටීමය. එසේම ලෞකික ජීවිතයේදී මිනිසාගේ කාර්‍ය භාරය විය යුත්තේද දෙවියන්ගේ කැඳවීම එන තුරු ඊට සුදානම් වීමය. ඒ අනුව ජිවිතයේ අරමුණ තේරුම් ගත් කෙනෙක් රැකියාවක් කළ යුත්තේ මුදල් වෙනුවෙන්ම නොවේ. ඔහුට එය කුසල් ක්‍රියාවක් කළ හැකිය.

Read more

නිවැරදි මාර්ගය කුමක්ද? (What is the correct path?)

මිනිසුන්ගේ අදහස් එකිනෙකට වෙනස් වන බැවින් ලෞකික ජීවිතයේදී වෙනස් මාර්ග අනුගමනය කරති. එහෙත් අධ්‍යාත්මක ජීවිතයේදී සෑම කෙනෙකුටම හරියන පොදු අරමුණක් තිබේදැයි සොයා බැලිය යුතුය. විශ්වය ගැන ගැඹුරින් හදාරන විට ඉහත සඳහන් කළ කරුණ සම්බන්දයෙන් පිළිතුරක් ලබා ගත හැකිය. ඇයිද යත් විශ්වයේ තිබෙන ඒකාකාරී බව නිසා ද විශ්වයේ  සෑම තැනම එකම භෞතික නීති ක්‍රියාත්මක වීම නිසා ද විශ්වය පුරා ඇති විශ්ව […]

Read more