මිනිසා යනු කවරෙක්ද? – 07

සකස්කිරීම, ඉබ්නු මන්සූර් දිගම බෙල්ල සහිත ජිරාෆ් සතුන් අතරින් දිගම බෙල්ල තිබෙන්නේ ජිරාෆ්ට බව  පිළිගත් සත්‍යයකි. ජිරාෆ්ගේ මොලයට ලේ පොම්ප කිරීම නිසි අයුරින් සිදු නොවුවහොත් එම සත්ත්වයාගේ ජීවත් වීමේ හැකියාව නැතිවී යන්නේය.

Read more

මිනිසා යනු කවරෙක්ද? – 06

සකස්කිරීම:ඉබ්නු මන්සූර් පරිනාමවාදය ලෝකයාට ඉදිරිපත් කළේ චාල්ස් රොබට් ඩාවින් විසිනි. 1832 දී එච්.එම්. එස්. බීගල් නෞකාවෙන් බ්‍රිතාන්‍යයෙන් පිටත්ව ගිය ඩාවින් පුරා වසර පහක් තිස්සේ විවිධ සත්වයින්ගේ වෙනස්කම් හා පරිසරයේ අවශ්‍යතාවයන් අනුව හැඩගැසීම් සිදුවී ඇති ආකාරය අධ්‍යයනය කරන ලදී.

Read more

මිනිසා යනු කවරෙක්ද? – 05

සකස්කිරීම:ඉබ්නු මන්සූර් මිනිසාගේ ආරම්භය එක් පුද්ගලයෙකුගෙන් හා එක් ස්ත්‍රියකගෙන් බව පිළිගැනුමට ඇති යථාර්ථවාදි සාධක කෙරෙහිද අපගේ අවධානය යොමු කරමු. අපගේ පුර්ව නිගමනයන් හා විශ්වාසයන් මොහොතකට පසෙක තබා පහත සඳහන් කරුණු කෙරෙහි විචාරාත්මකව සොයා බලමු.

Read more

මිනිසා යනු කවරෙක්ද? – 04

සකස්කිරීම:ඉබ්නු මන්සූර් දෙවිඳුන් පිළිබඳවවූ මිනිසාගේ මතයන් දෙවිදුන් පිළිබදව මිනිසාට දිය හැකි පිළිතුරු ගැන මීලගට විමසා බලමු. පහත සදහන් පිළිතුරු තුනට අමතරව මතයක් ඉදිරිපත් කිරීමට ඉඩකඩ ඇති දැයි ඔබම නිගනමය කළයුතු වන්නේය. 1. දෙවිදුන් ඇත. 2. දෙවිදුන් නොමැත. 3. දෙවිදුන් ඇතිද නොමැතිද යන්න ගැන දැනුමකුදු නොමැත.

Read more
1 2 3 4