ජිහාද් සහ ත්‍රස්තවාදය අතර ඇති වෙනස (The difference between jihad and terrorism)

ජිහාද් සහ ත්‍රස්තවාදය සහමුලින්ම එකිනෙකට වෙනස් සංකල්පයන් දෙකකි. ජිහාද් යනු ඉස්ලාම් දහමින් අනුමත කරන ලද මහා පුණ්‍ය ක්‍රියාවක් වන අතර ත්‍රස්තවාදය ගැන අල්කුරානයේ කිසිවක් පවසා නොමැත. එහෙත් ත්‍රස්තවාදීන් සිදු කරන ක්‍රියා කුරානයෙන් තරයේ ප්‍රතික්ෂේප කොට ඇත.

Read more

අල් කුර්ආන් වැකි පිළිබඳ චෝදනා හා විග්‍රහයන් – 11

චෝදනාව: අල් කුර්ආන් වැකිය 2:216 ඉස්ලාම් විවේචකයින් වැරදි පරිවර්තනයක් මගින් විකෘති කොට ඉදිරිපත් කොට ඇති අල් කුර්ආන් වැකිය පහතින් දක්වා ඇත්තෙමු.

Read more

අල් කුර්ආන් වැකි පිළිබඳ චෝදනා හා විග්‍රහයන් – 10

චෝදනාව: අල් කුර්ආන් 8:12 ඉස්ලාම් විවේචකයින් විසින් මෙම අල් කුර්ආන් වැකිය උපුටා දක්වමින් ඉස්ලාම් නොවන්නන් ව ඝාතනය කිරීමට ඉස්ලාමය උගන්වන බව පවසමින් අනිසි බියක් මතු කිරීමට උත්සාහ දරති. මෙම වැකියේ ඓතිහාසික සන්දර්භය පිළිබඳ දැනුමකින් තොරව මතු කරන්නා වූ මෙම චෝදනාව විමසා බැලීම පහතින් ඉදිරිපත් කොට ඇත්තෙමු.

Read more

ඉස්ලාම් සම්බන්දයෙන් ඇති වැරදි මත (Misconceptions about Islam)

ලෝක ජනග්‍රහණයෙන් තුනෙන් එකක් පමණ මුස්ලිම්වරුන්ය. එසේ තිබියදී වැඩියෙන්ම වැරදියට වටහාගෙන ඇති දහම ඉස්ලාම් යැයි කිව හැකිය. ඊට ප්‍රධාන හේතුව ජනමාද්‍ය හරහා ගෙන යන වැරදි ප්‍රචාරයන්ය. විශේෂයෙන්ම ජිහාද් සම්බන්දයෙන් අල් කුරානයේ ඇති ඇතැම් වාඛ්‍ය කාණ්ඩයන් සන්දර්බයෙන් බැහැරව ඉදිරිපත් කරමින් ඉස්ලාම් දහම ගැන වැරදි ප්‍රචාරයන් සිදු කරනු ලැබීම නිසා ඉස්ලාම් දහම ගැන ජනතව අතර වැරදි මතයක් ගොඩ නැගී තිබේ. 

Read more
1 2 3