සමාජවාදයේ සිට ඉස්ලාම් කරා බිලාල් ෆිලිප්ස්!

වත්මන් ඉස්ලාමීය ලෝකය තුළ නොදන්නා කෙනෙකු නැත යන තරමට ප‍්‍රචලිත වී සිටින ප‍්‍රවීන ඉස්ලාමීය විද්වතෙකු වන බිලාල් ෆිලිප්ස් නම් චරිතය, වසර 40 කට පෙර සමාජවාදියෙකු වශයෙන් තමන්ව හඳුනාගත්, කළු ජාතිකයින් වෙනුවෙන් ඇප කැපවී සිටි චරිතයකි. එතුමන්ගේ ජීවිතයෙහි මෙතරම් සහ විපර්්‍යාසයක් ඇති කිරීමට තුඩු දුන් හේතූන් මොනවාද?

Read more

ඉස්ලාම් පනවන දඬුවම් නිසා වැරදි අඩුවෙයිද? වැඩිවෙයිද? – 1

වාර්ගික(ජාති) භේදය ඉස්ලාම් අනුමත කරයිද? ජනතාව විවිධ කොටස් වශයෙන් වෙන්කර භේද කරීම ඉස්ලාම් අනුමත කරයිද? යන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීමට පෙර වාර්ගික භේදය යනු කුමක්දැයි හඳුනා ගැනීම වඩාත් සුදුසු යැයි සිතමි. එදා යුරෝපී ප්‍රජාව කොටස් තුනකට බෙදා වෙන්කර තිබුණි. එනම්, පූජකයින්, ප්‍රභූවරුන්(රදලයින්), සාමාන්‍ය වැසියන්.

Read more