ලෝක විනාශයේ පෙරනිමිති (video)

මාතෘකාව: ලෝක විනාශයේ පෙරනිමිති දේශක: මව්ලවි සෆ්රාස් නව්ෆල් බයානි 1- ලෝක විනාශයේ පෙරනිමිති Part – 01

Read more

ලෝක අවසානයට පෙර සිදුවීමට නියමිත දේවල් (Things to happen before the end of the world)

  එක් එක් පුද්ගලයාගේ මරණයත් සමග ඔහුට නියමිත ලෝකය අවසාන වන්නේය. එහෙත් දෙවියන් නියම කල මොහොතකදී මුළු ලොවම අවසාන වීමට නියමිතය. දෙවියන් පහළ කළ සෑම ආගමකින්ම ලෝක විනාශය ගැන මිනිසාව දැනුවත් කොට ඇත. අප දැන් සිටින්නේ ලෝක විනාශයට ඉතාමත් ආසන්න කාල වකවානුවකය. මුහම්මද් නබිතුමාගේ පහළ වීමත් ඊට එක් සංඥාවකි. ඊට හේතුව ඔහුගෙන් පසු වෙනත් නබිවරු පහළ නොවීමයි.

Read more

ලෝක අවසානය (End of the world)

ලෝකයට ආරම්භයක් තිබෙනවා සේම යම් දවසක එය විනාශයට පත් වීමටත් නියමිතය. මේ පිළිබඳව විද්‍යාඥයින් අතර නොයෙකුත් මත තිබේ. එහෙත් එම මත ඉදිරිපත් කොට ඇත්තේ පංචේන්ද්‍රියන්ගෙන් ලබාගත් දැනුම පදනම් කරගෙන බැවින් ඔවුන් පවසන දේවල් හරියටම සිදුවේදැයි කිව නොහැකිය. කෙසේ වෙතත් ඇතැම් අය මිලේනියම් දෙක උදාවත් සමගම ලෝකවිනාශය සිදුවේ යැයි සිතූහ. එහෙත් එවැන්නක් සිදුවුයේ නැත. ඉන් පසු 2012 දී ලෝකය විනාශය වේ […]

Read more

සුනාමි ඛේදවාචකය ඉස්ලාමීය දෘෂ්ඨි කෝනයෙන්- (AV)

සැබවින්ම මෙලොව සිදුවන විනාශයන්ට වගකිව යුත්තේ මිනිසාය, මුලු සමාජ සංස්ථාවම විනාශ මුඛය කරා ළඟාවන විට එයින් මානවයා මුදවාගැනීමේ වගකීමද පැවරී ඇත්තේ එම සමාජයේ අනෙකුත් සාමාජකයින්ටය. නමුත් අවාසනාවකට මෙන් එහි සියල්ලන් වරද අනුමත කරන විට එම සමාජයේ පරිහානිය මෙතරම් යැයි කිව නොහැක. දිනය: 04-11-2005 නිශ්පාදනය: ඕ.බී. ක්රීයේෂන්ස්, 41 ජලාශය පාර, කොළඹ-9

Read more