මිනිසා යනු කවරෙක්ද? – 04

සකස්කිරීම:ඉබ්නු මන්සූර් දෙවිඳුන් පිළිබඳවවූ මිනිසාගේ මතයන් දෙවිදුන් පිළිබදව මිනිසාට දිය හැකි පිළිතුරු ගැන මීලගට විමසා බලමු. පහත සදහන් පිළිතුරු තුනට අමතරව මතයක් ඉදිරිපත් කිරීමට ඉඩකඩ ඇති දැයි ඔබම නිගනමය කළයුතු වන්නේය. 1. දෙවිදුන් ඇත. 2. දෙවිදුන් නොමැත. 3. දෙවිදුන් ඇතිද නොමැතිද යන්න ගැන දැනුමකුදු නොමැත.

Read more

මිනිසාගේ සම්භවය සහ ඉස්ලාම් (AV)

මිනිසාගේ සම්භවය පිළිබඳ ඉස්ලාමීය දෘෂ්ඨි කෝනයෙන් තර්කානුකූලව කරුණු අනාවරණය කෙරේ. දිනය: 22-03-2009 ස්ථානය: හිරා තොරතුරු මධ්‍යස්ථානය – කොළඹ ඕඩියෝ : (Download) {MP3 format -Size : 18.75 MB} [audio:http://www.worldmuslimmedia.com/yayuthumaga/Audio/MP3/Minissambavaya.56a.mp3] වීඩියෝ : (Download) {FLV format -Size : 105.14 MB} [flashvideo file=”http://www.yayuthumaga.media4us.com/FLV1/VTS061.flv” /]

Read more

පරිණාම වාදය පිළිබඳ ඉස්ලාමීය දැක්ම!

මිනිසාගේ මෙලොව සම්භවය විද්‍යාවට තවමත් නොවිසඳුනු පැනයයි. මේ මිනිස් සම්භවය පිළිබඳ ඉදිරිපත් වන මත අතුරින් මත දෙකක් ප‍්‍රධාන තැනක් ගනී. එනම් පරිණාම වාදය හා දේව මැවුම් වාදයයි. මෙම වාදයන් සමාජයේ විවාදයකට පත් නොවී සමාජගතව තිබුනත්, මෑතකදී එනම් 2005 නොවැම්බරයේ දි ඇමරිකාවේ ප‍්‍රාන්තයක් වන කැන්සාස් හි පාසල් මණ්ඩල අධ්‍යාපන බලධාරින් අධ්‍යාපන ආයතනයන් හි ඉගෙනුම් ලබන සිසුනට සම්ප‍්‍රදායික ජීව විද්‍යා විෂයන් තුළ […]

Read more

දේව විශ්වාසය විද්‍යාව හා මිනිසා -02

මේ ආකාරයටයි දෙවියන් සම්බන්ධයෙන් ද විද්‍යාවේ ස්ථාවරය විය යුත්තේ. මේ දක්වා දෙවියන්ව පර්යේෂණ කුටියක පරික්ෂා කිරීමට විද්‍යාවට හැකිවී නොමැත. එසේ පර්යේෂණවලට ලක් නොකොට යමක් —නැත˜ යනුවෙන් පැවසීමට විද්‍යාවේ ඉඩක් නැත.

Read more