මුස්ලිම් ජන සමාජයේ වර්තමාන දුබල අර්බුදකාරී හා අපකීර්තිමත් තත්ත්වය පිළිබඳ විමසුමක්

වර්තමාන ලෝකයේ සිදු වන බොහෝ සිදුවීම් දෙස විමසුම් ඇසින් නිරීක්ෂණය කිරීමේ දී ගැටලු  හා නොසන්සුන්තාවන් ඇති බොහෝ ස්ථානයන් හි ඇතැම් මුස්ලිම් වරුන් ගේ නොහොබිනා ක්‍රියාකාරකම් හේතුවෙන් ඉස්ලාමය ට බලවත් අපකීර්තියක් ඇති කර දීම ට හේතු සාධක වී ඇති බව පැහැදිලි ව පෙනෙන්නට ඇත. මෙසේ වීමට හේතුව කුමක් ද යන්න විමසා බැලීම මෙම ලිපියේ මූලික අරමුණයි. උම්මතයේ වර්තමාන දුබල අර්බුදකාරී හා […]

Read more

පිවිතුරු සමාජයක් උදෙසා!

දිනය: 09-01-2016 සෙනසුරාදා ස්ථානය: අල්කොබාර්, සවුදි අරාබියාව පිවිතුරු සමාජයක් ගොඩනැගීම සඳහා ඉස්ලාම් ලොවට ලබාදෙන උතුම් ආදර්ශ මෙම මාතෘකාව ඔස්සේ සාකච්ඡා කෙරේ.

Read more

ජීවිතයට ඉස්ලාම් පෙන්වන මඟ! (AV)

සදාචාර සම්පන්න සමාජයක් ගොඩනැගීමයි ඉස්ලාම් දහමෙහි ඒකායන පරමාර්ථය වන්නේ. නිෂ්පාදනය: උනෙයිසා කැඳවීමේ ආයතනය ඉදිරිපත් කිරීම: අබ්දුර් රහ්මාන් මුතුකුඩ ආරච්චි

Read more

වටිනා ඔවදන්

මගේ සහෝදර සහෝදරියනිæ එන්න මිනිස් සමාජයට වැදගත් කෙනෙක් ලෙසින් æ පිළිගන්න මිනිස්කම රැකදෙන දහමක් æ සිනාසෙන්න සමච්චලයට නොව අංවක හදවතින් æ කරන්න අවශ්‍ය හොඳ දේ පමණක් æ

Read more
1 2