ඇතැම් අය අපාගත වන්නේ ඇයි? (Why some people go to hell?)

ස්වර්ගයට යාමට තිබෙන මාර්ගය ඉතාමත් ම පහසුය. එහෙත් ඇතැම් අය පින්දහම් කලත් ස්වර්ගය නැති කරගන්නේය. මිට හේතු මොනවාදැයි මේ ලිපියෙන් විමසා බලමු. ඇතැමුන් දෙවියන්ව නොදකින නිසා විශ්වාස කරන්නේ නැත. ඔවුන් දෙවියන් නැතැයි ඔප්පු කර පෙන්වන්නේද නැත. මේ නිසා ඔවුන් අපායට යන්නේ ඔවුන්ගේ මුරණ්ඩු කම නිසාය. තවත් සමහරු දෙවියන් ගැන අනුමානයෙන් විශ්වාස කලත් ස්වර්ගය අත්කර ගැනීම සඳහා උත්සාහයක යෙදෙන්නේ නැත. එය ඔවුන්ගේ අලස […]

Read more

ස්වර්ගයට හිමිකම් කියන්නන් කවුද? – 01

“නියතවශයෙන්ම, අපගේ රබ්ඃපරමාධිපති- අල්ලාහ් යැයි පවසා පසුව එහි ස්ථාවරව සිටි අය කෙරෙහි මලක්වරුන් (දේව දූතවරුන්) පහළ වී, නුඹලා බිය නොවන්න. නුඹලා දුක් නොවන්න. තවද නුඹලාට පොරොන්දු වූ ස්වර්ගය පිළිබඳව ශුභාරංචිය පිළිගනු යැයි පවසති. මෙලොව ජීවිතයේදී මෙන්ම පරලොවදීද අපි නුඹලාගේ මිතුරන් වෙමු. නුඹලා ආශා කරන දෑ එහි (ස්වර්ගය)දී නුඹලාට ලැබෙයි. තවද නුඹලා ඉල්ලන දෑද නුඹලාට එහිදී ලැබෙයි.

Read more

ස්වර්ගයට හිමිකම් කියන්නන් කවුද?

සිකුරාදා දේශණය ඉදිරිපත් කිරීම: මව්ලවි ලෆරුල්ලාහ් බහ්ජි ස්ථානය: අල්මස්ජිදුත් තක්වා, ගාල්ල දිනය: 19 – පෙබරවාරි – 2016 සිකුරාදා

Read more

ස්වර්ගයෙහි දොරටු 8 ම ඔබ වෙනුවෙන් විවෘත විය යුතුද?

ඉතා පහසු යහපත් ක්‍රියාවන් තුළින් අති මහත්වූ සෞභාග්‍යයන් ලැබීම යනු අල්ලාහ්ගේ අසීමිත දයාවට කදිම නිදසුනකි. අපි කරන සුළු යහපත් ක්‍රියාවක්වූවද එය අල්ලාහ් වෙනුවෙන් යන පිවිතුරු චේතනාවෙන් හා  නබි (සල්) තුමන්ගේ මඟ පෙන්වීම ඔස්සේ කළ යුතුය. තවද අපි කරන සුළු යහපත් ක්‍රියාවක් වූවද එය අපි නොකඩවා කළ යුතුය. එසේම කිසිදු යහපත් ක්‍රියාවක් අපි සුළුවෙන් නොතැකිය යුතුය.  නබි (සල්) තුමන් වරක් මෙසේ පැවසූහ: “අල්ලාහ්ට […]

Read more
1 2 3